Публикация

ЕГА: ЕС да премахне пречките пред свободната търговия на лекарствените пазари


На 19.03.2014 г. Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член е БГФармА, проведе своя десети годишен правен форум и призова ЕС да премахне пречките пред конкуренцията и свободната търговия на лекарствените пазари чрез осъществяване на разумни реформи по отношение на правилата за интелектуална собственост във фармацевтичния сектор.

Подобряване на ефективността на патентната защита

За да се гарантира достъпа на генеричните и биоподобните медикаменти до пазари с изтекла патентна защита на оригиналния продукт, е необходимо да се подобри качеството на оценката на патентите и най-вече да се укрепи прилагането на критериите за т.нар. "изобретателна стъпка". Лидия Мало, IP мениджър в ЕГА заяви, че Европейската генерична асоциация е ангажирана в конструктивен диалог с Европейската патентна служба за предотвратяване на злоупотреби с фармацевтични патенти, за да не се стига до възпрепятстване на конкуренцията на единния европейски пазар. От ЕГА смятат още, че всякакви разпореждания, възпрепятстващи навлизането на генерични лекарства на пазара след изтичане на патента на оригиналния продукт, би следвало да бъдат валидни само след съдебно потвърждение.

Стимулиране на износа с цел даване на тласък на растежа и заетостта в Европа

ЕГА обърна внимание на ЕС и по отношение на необходимостта от изменение на Сертификата за допълнителна защита (SPC), така че производителите на генерични и биоподобни лекарства да могат да правят износ към развиващите се пазари, където SPC не се прилага. Според Ейдриан ван ден Ховен, генерален директор на ЕГА, Европа е конкурентно място за високотехнологични производители. SPC несправедливо блокира износа на генерични лекарства към други части на света, което налага Европейската комисия да действа бързо за преодоляване на това ограничение.

Изясняване на политиката в областта на патентите

ЕГА изразява загриженост във връзка с ефекта от политиката на Европейската комисия в областта на патентните права, която може да доведе до ограничаване на възможността на производителите на генерични лекарства да оспорват патенти. Високорисковата патентна политика и неясната ситуация в Европа по отношение на патентите води до необходимостта от повече насоки от страна на Европейската комисия към генеричната индустрия относно това какво е разрешено при уреждането на патентни права.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

БГФармА е асоциация, която обединява и представлява европейската генерична фармацевтична индустрия в България.

ЕГА е официален представител на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства в Брюксел.

Двете асоциации (българската и европейската) се стремят към създаване на регулаторна и пазарна среда, в полза на осигуряването на висококачествени и достъпни лекарства за пациентите и към насърчаване на конкуренцията във фармацевтичния сектор.

Коментари