Публикация

Доц. Петров: Специализацията по кардиология ще стане пет години

Дружеството на кардиолозите подкрепя модерните форми на подготовка като уеб базираното обучение


От 20 до 23 март т. г. Банско е домакин на традиционното Зимно училище за специализанти по кардиология. Специално за Кредоуеб председателят на Дружеството на кардиолозите в България доц. Иво Петров разказва за целите и акцентите на Зимното училище, както и за възможностите за развитие пред специализантите.

- Доц. Петров, с какво се отличава настоящото издание на Зимното училище за специализанти?

- Всяка година се опитваме да оптимизираме програмата и да я развиваме. През тази година, освен в областта на кардиологията, ще бъдат представени и новости в някои гранични специалности. Става дума за всички направления в медицината, които имат отношение към кардиологията – лабораторната диагностика, пулмология, ендокринология, фармакология, образна диагностика. Кардиологията много разчита именно на връзките с тях за детайлно изясняване на състоянието на пациента.

По традиция всяка година каним за лектори и колеги кардиохирурзи. През тази година обаче за пръв ще имаме и специализиращи кардиохирурзи, които ще участват като слушатели.

- Кардиологията е сред най-бързо развиващите се специалности. Какво ново ще бъде представено по време на форума?

- Ще бъдат представени авангардни методи както в медикаментозната, така и в инвазивната терапия. Ендуваскуларните методи на лечение и инвазивната терапия се развиват изключително бързо и имат отношение към кардиохирургията. По тази причина ще наблегнем на т. нар. Hearthteam, при който екип от кардиолози, кардиохирурзи и анестезиолози взимат заедно правилното решение за лечението на конкретния пациент.

- Колко са в момента лекарите специализиращи кардиология и достатъчно ли са?

- В момента специализантите са около 200 души, което е доказателство за големия интерес на колегите към кардиологията. В същото време това е една от гаранциите за развитието на специалността.

- По време на откриването споменахте, че у нас те не получават възможност за развитие, което ги принуждава да напускат страната. Дори финансовата страна остава на заден план.

- Вярвам, че ще успеем да коригираме този недостатък на българското здравеопазване и специално в кардиологията. Правим всичко възможно и според мен успяваме да покажем на колегите, че те могат да се развиват всестранно и в България.

- Само в университетските бази ли специализират в момента?

- Не, в кардиологиите от трето ниво, които не са част от университетските болници, също може да се специализира. Разбира се, висоспециализираното обучение по ехокардиография, по инвазивна кардиология, по електрофизиология, се провежда в университетските бази.

- Унифицирано ли е обучението, така че специалистите да излизат еднакво добре подготвени?

- С основните курсове и със зимното училище се опитваме да постигнем точно това. Целта ни е колегите от цялата страна да получат високо ниво на обучение, независимо в каква база специализират.

- Могат ли и частните болници, които инвестират много в модерна апаратура, също да бъдат база за обучение?

- Разбира се. По закон в България има равнопоставеност между държавните и частните лечебни заведения, както по отношение на изпълнението на медицински дейности, така и на обучението. Болница "Токуда" например е база за обучение и то добра. В Сити Клиник в момента се акредитираме и вече имаме подписан договор с Медицинския университет във Варна. Съвсем скоро предстои да станем база за обучение по кардиология и кардиохирургия.

- Какво ново планирате от Дружеството на кардиолозите в България?

- Планирали сме много неща. Наблягаме много на модерните форми на подготовка, като именно уеб базираното обучение е една от темите на настоящия форум. Инициирали сме отпускането на няколко стипендии, включително в европейски мащаб. Поели сме ангажимент за създаването на няколко регистъра - за исхемична болест на сърцето, за нестабилна стенокардия, за сърдечна недостатъчност. Надявам се, че с подкрепата на институциите всичко това ще стане факт. Оптимист съм, защото срещаме разбиране. Така например МЗ одобри нашето предложение специализацията по кардиология да стане 5 вместо 4 години, като едната година ще се провежда обучение по вътрешни болести. Това е белег, че наистина има сътрудничество.

Коментари