Публикация

Проф. Асен Гудев: Електронно обучение на кардиолозите ни доближава до Европа

Говорим преди всичко за пари и за цени, а по-малко за ценности в здравеопазването


Зимното училище за специализанти по кардиология, което завърши през уикенда в Банско, се превърна в много хубава традиция. Искам да изтъкна изключително благородния жест на „Софарма”, която за поредна година дава образователен грант за организацията на събитието. Така имаме възможност да говорим за теми, които иначе рядко присъстват в научните симпозиуми като рентегенология, патофизиология.

За първи път тази година организирахме събитието съвместно с колегите кардиохирурзи. Техни и наши специализанти имаха възможност да изслушат доклади по двете дисциплини. Мисля, че това е доста добър пример за добро сътрудничество между две взаимосвързани специалности. Философията на Зимното училище по кардиология е изграждането на екипен дух, което е от изключително значение за лечението на пациентите.

И през тази година заложихме на интердисциплинарния подход, като ще продължим да развиваме този модел. Основният мотив да организираме подобен форум е изключително положителните отзиви от нашите специализанти. Това е най-важният стимул за нас – да имаме добра обратна връзка, да постигнем интерактивен модел на обучение и диалогичен модел на общуване.

Ще припомня, че Дружеството на кардиолозите в България бе основният инициатор обучението по кардиология да бъде удължено от 4 на 5 години. През тази допълнителна година специализантите ни ще учат вътрешни болести, което им липсваше до този момент и беше в ущърб на пациентите. Все още не сме постигнали европейските препоръки за 6-годишна подготовка, но все пак направихме крачка в правилната посока.

Европейското кардиологично дружество, на което сме колективен член, провежда много широка инициатива за електронно обучение. Става дума за наистина мащабно начинание, чиято цел е да хармонизира обучението и по кардиология в Европа. Амбицията ни е да бъдем една от пилотните страни, в които то ще бъде въведено. По този повод наши млади колеги д-р Карамфилов и доц. Мария Токмакова бяха на посещение в централата на европейската организация. Желанието ни е нивото на специалността наистина да отговаря поне на средноевропейските стандарти. В доста области покриваме този критерий, но в други имаме какво да догонваме.

Обучението по кардиология и въобще по медицина съвпада с концепцията за обучение през целия живот. Необходимо е младите лекари и специализанти да бъдат възпитавани в тази философия още от най-ранна възраст. Разбира се, до голяма степен това е въпрос и на лична мотивация, но условията са налице. За Дружеството на кардиолозите в България е важно да популяризираме тази инициатива и насърчим колегите да бъдат по-активни. Нашите специализанти са чудесни млади хора, много мотивирани и много будни, и нищо не пречи да получат качествено европейско обучение.

През последните години Дружеството на кардиолозите в България постигна значителни успехи, но все още сме изправени пред много предизвикателства. Много е трудно в една система, която е безкрайно несигурна и нестабилна, да бъдем някакъв остров на благополучие. Проблемите пред българското здравеопазване неминуемо рефлектират и върху кардиологията. Дори бих казал, че съм песимист, ако разглеждаме нещата в краткосрочна и средносрочна перспектива. По-скоро можем да загубим някои от нещата, които сме постигнали, отколкото да завоюваме нови висоти. Това се отнася за всички дисциплини, защото проблемите са трупани с години и създават условия за още по-сериозни трудности.

За съжаление медицинската общност на моменти остава доста пасивна и мнението на хората от университетски клиники не се чува достатъчно. Днес говорим преди всичко за пари и за цени в здравеопазването, а малко за ценности. Това неминуемо ще даде отражение в бъдеще.

Коментари