Публикация

​БОРБАТА С ГЛАУКОМАТА ЗАВИСИ МНОГО И ОТ САМИЯ ПАЦИЕНТ

Д-р Таня Иванова от Специализирана очна болница “Бургас” препоръчва профилактични прегледи след 40 г. на рисковите групи


БОРБАТА С ГЛАУКОМАТА ЗАВИСИ МНОГО И ОТ САМИЯ ПАЦИЕНТ

Тази седмица е обявена за Световна седмица за борба с глаукомата. Глаукомата е социално-значимо заболяване поради три причини:

-голяма честота – 2-3%;

-крайния резултат, при неправилно лечение, е невъзвратима слепота;

-често протича безсимптомно и незабележимо.

Глаукомата е хронично-нервно-дегенеративно заболяване на зрителния нерв, при което очното налягане е относително високо за изхранване на зрителния нерв. Ролята на офталмолога е ранна, точна диагноза и правилно лечение.

Диагностиката започва от очния кабинет с пълен очен преглед. Пациентът не трябва да напусне кабинета без измерено вътреочно налягане и без оглед на очните дъна. Очното налягане е основен рисков фактор, но не е достатъчен. Ако очното налягане е над 20-21 mmHg е необходимо неговото проследяване. Да не забравяме, че при около 20% от глаукомноболните в напреднала възраст заболяването протича с нормално очно налягане и по преценка на лекаря – офталмолог се назначават допълнителни изследвания, които включват:

-компютърна периметрия – изследване на периферно зрение;

-гониоскопия – оглед на камерния ъгъл;

-пахиметрия – изследване дебелината на роговицата.

Желателно е изследване с оптичен кохерентен томограф, т.нар. очен скенер, особено при новооткрити болни и при влошаване на зрението.

Всички тези допълнителни изследвания поставят или отхвърлят диагнозата, след което се назначава лечение. Лечението започва с поставянето на очни капки. Независимо от многообразието им на пазара, всички те целят намаляване на вътреочното налягане с около 30% от първоначалното. Държа да отбележа, че лечението с капки продължава до края на живота и в никакъв случай пациента не трябва да спира лечението сам.

В „борбата” с глаукомата е нужно разбиране и отговорност от страна на пациента. Неговата основна задача е редовно и правилно поставяне на капки и проследяване на вътреочното налягане на всеки три до шест месеца. Без неговото съдействие ние – лекарите сме безсилни и високото очно налягане постепенно и незабележимо уврежда зрението - без болка, без субективни усещания.

Често повтарям на моите пациенти: „Това, което глаукомата вземе – не връща” и единствената ми цел е да накарам пациента да е отговорен и загрижен за своето зрение. Очните капки могат да се увеличат до тройна комбинация и ако не се снижат стойностите на вътреочното налягане пациента се насочва за лазерно или оперативно лечение. Призовавам всички рискови групи, като наследствено обременени, късогледи – миопи, пациенти с напреднала катаракта да се преглеждат редовно след 40-годишна възраст, а глаукомноболните да се проследяват на всеки шест месеца.

                                                                                                                                                                    Д-р Таня Иванова 

" }-->

Коментари