Публикация

Имунохистомията в помощ на диагностиката на HPV- асоциираните карциноми на ларинкса

Доклад от Научна конференция: Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото - Пловдив 2014 г


Автори: Г.Николов, Ал.Вълков, С.Поповска, Ст. Мирчев, Кр.Атанасова, Ю.Тодорова, Б.Духленски

Резюме: Свидетели сме на епидемия в онкологията на главата и шията и в частност на ларингеалния карцином. В същото време възрастта на тези болни значително намалява. Смятаме за необходимо да преразгледаме вижданията си за етиологичните фактори отключващи онкогенезата. В тази насока представяме нашия опит в диагностиката на HPV - асоциирания ларингеален карцином. Предлагаме на вниманието на колегите апгоритъм за диагностика на HPV в оториноларингологията.

Цялата презентация и още резюмета от Конференцията в Пловдив ще намерите в прикачените файлове по-долу...

Снимки от събитието

Прикачени файлове

Имунохистомията в помощ на диагнос...
Резюмета от Научна конференция: Съ...

Коментари