Публикация

Снимки от Европейския обучителен курс по ехокардиография в "Кемпински" - София


Д-р Красимира Христова и един от лекторите на Европейския обучителен курс по ехокардиография.

Коментари