Надзорният съвет на касата утвърди бюджетите на болници за април
04.04.14
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Надзорният съвет на касата утвърди бюджетите на болници за април

Надзорният съвет на касата утвърди бюджетите на болници за април

Те са съгласно предложенията на РЗОК

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ УТВЪРДИ БЮДЖЕТИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА М. АПРИЛ

На свое заседание на 4 април т.г. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди стойностите на дейностите за болнична медицинска помощ за м. април 2014 г. към договорите с лечебните заведения.

Стойностите по лечебни заведения са формирани съобразно предложенията на районните здравноосигурителни каси (РЗОК), като са отразени актуалните обстоятелства към момента. В изготвеното първоначално разпределение на утвърдените от НС на НЗОК годишни общи стойности на разходите бяха включени и заявените нови дейности на лечебните заведения, за които те очакваха разрешение. За част от тези дейности някои лечебни заведения все още не са получили разрешителни или са получили отказ за извършването им. Средствата, предвидени за тях, се прехвърлят за други дейности или за следващия месец.

Мнения