Публикация

Предимства и недостатъци на SpeckleTracking като диагностичен метод в ехокардиографията

Европейската асоциация по ехокардиография направи работна група за уеднаквяване на стандартите при измерванията


Най-новите методи за диагностика в ехокардиографията бяха представени на обучителен курс, който се проведе преди дни в столичния хотел „Кемпински”. Някои от тях позволяват да се открият изключително ранни промени в миокарда, още преди всяка клинична изява. SpeckleTracking, Tissue Doppler са някои от новите подходи, които позволяват откриването на допълнителни маркери за патология. Случаи от практиката, насоки за работа с новите технологии представиха над 15 чужди лектори.

Йенс-Уве Фойгт от университета в Льовен, Белгия, представи как с помощта на Tissue Doppler може да се проследи във времето проявята на деформацията на миокарда. В презентацията си той демонстрира резултатите от изследването при пациент с балонна ангиопластика. „Когато наблюдаваме кривата на стрейна, виждаме нормален стрейн, който показва скъсяване на миокарда по време на систолията и удължаване на миокарда с две стъпки по време на диастолията. Изображението напълно променя модела си. Може да няма скъсяване на систолията и след затваряне на аортната клапа, което се показва от тази линия, но имаме нов пик който наричаме пост систолно скъсяване. Това е промяна в кривата на стрейна, това е друг маркер за патология.”, пояснява Фойгт.

Поставянето на диагноза на пациента с помощта на SpeckleTracking може да бъде разочароващо. Ако се гледат само цветовете, всичко е червено и лекарят си мисли, че всичко е наред, т.е. че SpeckleTracking пропуска проблема. Когато променяме само цветовете и не се гледа асистолното налягане, но се гледа постсистолно скъсяване, картината изглежда съвсем различно. Сега виждаме сегмента с инфаркта, виждаме масирано пост систолно скъсяване и кривата на стрейна от сегмента, имаме редукция на систолното скъсяване и постсистолно скъсяване и това е означено със синьо, пояснява експертът от Льовен. Това е много чувствителен маркер за регионална дисфункция. Не е непременно специфичен, това може да са заради заради исхемия, но това е много чувствителен маркер. Може да видим също така глобалната функция със SpeckleTracking и използваме глобален лонгитуден стрейн. Това е нов параметър, който става все по популярен последните години. Дефинира се като промяна на миокардната дължина паралелно с един от контурите на миокарда - може да бъде ендокардиум, средната стена или епикардния контур, посочва Фойгт. Тази дължина се променя приблизително 20% – 21% по време на систолията. Глобалният надлъжен стрейн е интересен параметър, който дава допълнителна диагностична стойност. Той е по-чувствителен от класическия параметър, който е инжекционната фракция.

Фойгт показа като пример изследвания на пациент с химиотерапия. При него няма промени в инжекционната фракция, но по отношение на глобалния стрейн виждаме значителни промени във функцията на миокарда. Това е друго изследване, което дава прогноза. Вижда се, че допълнителната прогнозна стойност на лонгитудния глобален стрейн е предимно при пациентите с леко намалена миокардна функция. Ако функцията е силно нарушена, няма нужда от мерене на инжекционната фракция, казва още Фойгт. Ако гледате само изображението, ще видите, че сърцето не е наред, но ако функцията е само леко намалена, с глобалния стрейн имате допълнителна предиктивна стойност за смъртността на пациента, посочи експертът.

Има разлики в измерването при различните апарати

SpeckleTracking като метод обаче има и недостатъци, не е толкова надежден, допълни експертът. Сравнение на измервания от апаратите на три различни фирми, показва съществени отклонения при изследване на един и същи пациент. „Корелацията понякога е добра, понякога е ужасна или липсва. Тогава човек си задава въпроса дали параметърът е наистина надежден и може да използваме в клиничната практика. Когато говорим за качеството на измерване, трябва да мислим за два периметъра – точност и прецизност. Те определят качеството на измерването. Точност означава ако измервате точната стойност, ако не сте точен, вие сте извън целта. А прецизност означава, че правите повторни и многократни измервания и те винаги показват една и съща стойност, т.е. ако нещо е едновременно точно и прецизно сте уцелили точната стойност която трябва да измервате. Ако нещо е точно, но не е прецизно значи това е около целта и ако усредните резултатите, ще получите стойността, - обясни пред кардиолозите Фойгт. - Може би трябва да навлезем по-дълбоко във въпроса, откъде идват разликите в измерванията. От една страна, надеждни данни може да се получат, само с многократни изследвания. Средния образ изглежда добре и трябва да внимаваме и точно да се вгледаме, за да видим че има някакво предварително скъсяване и то, ако помолим пациента да поеме въздух. Другият фактор е производителят. Различните фирми използват различни видове софтуер, освен това прилагат различни дефиниции за това какво е стрейн. Това обаче се отразява много силно на резултатите. На показания пример се вижда къса ос и скъсяване по обиколката. Това е сърце, в което диаметърът се скъсява от 40 мм на 28 мм, което е 30% скъсяване. Ако дефинираме стрейна по обиколката, трябва да се измери в средата на стената, червената стрелка, и се оказва 16%. Ако дефинираме стрейна по обиколката като средно по целия сегмент получаваме друга стойност. Тоест резултата зависи от дефиницията която използваме.”

Европейска работна група подготвя стандартизиране

Точно заради този проблем Европейската асоциация по ехокардиография направи работна група заедно с американското дружество и с всички големи производители. Целта е за да се стандартизират различните видове SpeckleTracking, за да има съпоставимост. В рамките на тази група е направен сравнителен анализ на отделните производители. Сканират се едни и същи пациенти със един и същи сонограф. Резултатите са от 7 различни машини и 2 различни софтуера, като стана ясно, че стойностите и разликите между отделните производители и машини са големи.

По отношение на инжекционна фракция обаче SpeckleTracking е по-добър, отколкото класическото измерване и може да се използва в ежедневната практика, без да се сменят машините. В сравнение с тъканния доплер, SpeckleTracking може да се използва за анализ на миокардната функция с допълнителна стойност, посочи още Фойгт. Трябва да знаем, че има нужда от козметика, корекции и е важно да се разбира, че понякога стават странни неща с кривите, които получаваме, и освен това е по-добре да гледаме формата на кривата, а не толкова върховата стойност. Глобалния надлъжен стрейн е добра мярка за глобална миокардна функция. Не можем да сравняваме резултатите между отделните машини, но ако използваме един и същи апарат, методът е много добър и с висока точност.

Коментари