Публикация

Обучиха 204 акушерки как да повишат качеството на медицинските услуги

Проектът „Повишаване качеството на медицинските услуги чрез развитие на човешкия капитал” се реализира в "Майчин дом"


204 акушерки и санитарки бяха обучени как да повишат качеството на медицинските услуги в столичния „Майчин дом”. В столичната АГ болница „Майчин дом” бе финализирано изпълнението на проект „Повишаване качеството на медицинските услуги чрез развитие на човешкия капитал”. Той се финансира от Европейския социален фонд чрез Агенцията по заетостта.

В продължение на 20 месеца акушерки от най-голямата АГ болница в страната бяха обучени как да мотивират персонала за по-добри резултати. В първия етап от проекта 20 от тях изготвиха 541 плана за кариерно развитие на болничния персонал. Вторият етап включваше тримесечно обучение на 27 акушерки над 55 години, които станаха ментори на 104 свои колежки и 100 санитарки по направление за повишаване качеството на медицинските услуги. Най-голям интерес имаше към темите «Психологични проблеми при работа с пациенти», «Умения за работа в условия на стрес» и «Управление на конфликти».

В проекта бе включена и още една дейност - създаване на библиотека с място за отдих и почивка на лекари и акушерки. В нея бяха създадени условия за самоподготовка чрез интернет мрежата и разработени електронни справочници. Освен за ремонт и оборудване бяха заделени средства и за попълване на библиотечния фонд със специализирана литература, която 16 акушерки класифицираха в продължение на четири месеца на ротационен принцип, в извънработно време. Обучаващите се получиха и индивидуални комплекти за самоподготовка.Общата стойност на проекта е 147 хиляди лева.

Коментари