Публикация

Пациентски организации искат държавата да плаща пълни здравни вноски и за учащите

Становището е по повод иска на БЛС до Комисията по дискриминация


Становище относно: Иск на Български Лекарски Съюз (БЛС) до в Комисията за защита от дискриминация, срещу държавата.

Пациентски организации „Заедно с теб” подкрепяме БЛС и считаме, че Комисията за защита от дискриминация трябва да задължи държавата да внася пълните осигурителни вноски и за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование; студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, чуждестранните студенти - редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст, гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи, задържаните под стража или лишените от свобода; лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище; родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 %, както плащат всички останали работещи и работодатели.

В момента за тези групи граждани държавата внася здравна вноска върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Последните дни сме свидетели на остри реакции срещу лекарите по повод на това искане.

Нека не забравяме, че пациенти и лекари искаме заедно едно по-добро здравно обслужване и по-добър достъп до качествено лечение. Ние, като пациенти благодарим на нашите лекари, вярваме в професионализма и отговорността им.

Подкрепяме БЛС в това искане и считаме, държавата трябва да помогне за елиминирането на дефицита в системата на здравното осигуряване, като поеме ангажимент за пълно осигуряване на тези групи. Факт е, че този дефицит се отразява върху качеството на здравеопазването. В момента наблюдаваме дискриминация по признак „трудово положение” и „социален статус”, а чл.6 от Конституцията на Република България, предвижда равнопоставеност на всички граждани.

Пациентски организации „Заедно с теб”

Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата „Усмихни се”

Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички”

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания

Коментари