В Хематологията се грижат за 73-ма пациенти с тежка таласемия
НАЦИОНАЛЕН ОНКОЛОГИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - СОФИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОНКОЛОГИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - СОФИЯ
Лечебно заведение
В Хематологията се грижат за 73-ма пациенти с тежка таласемия

В Хематологията се грижат за 73-ма пациенти с тежка таласемия

Добрата новина – две жени с Таласемия майор са бременни

„Направление Таласемии и патологични хемоглобини” е в рамките на „Отделение по хемо- и химиотерапия и наследствени заболявания на кръвта” в НСБАЛХЗ-ЕАД – София. Тук се настаняват пациенти, които имат нужда от трансфузионна терапия, независимо от диагнозата – тя може да е Таласемия майор, миелодиспластичен синдром, както и други видове редки анемии - апластична анемия, пароксизмална нощна хемоглобинурия, казва д-р Мирела Рангелова. На пациентите с тежък железен дефицит, които не се повлияват от перорална терапия с желязо-съдържащи медикаменти, се предлага лечение с венозни железни препарати. Част от функциите са свързани с лечението на хронична еритремия и проследяването на този контингент пациенти.

Тенденцията е броят на болните от тежка таласемия, които идват да се лекуват в НСБАЛХЗ-ЕАД постоянно да се увеличава. През 2000 г. техният брой е 14, в момента пациентите са 73-ма. Пациентите под 18 год., които се лекуват в София, след навършване на пълнолетие продължават своето лечение и проследяване в Направление „Таласемии и патологични хемоглобини”. Така също много пациенти, които биха могли на териториален принцип да се лекуват в други центрове, предпочитат да идват в тази болница. Очакванията на специалистите са до няколко години пациентите да станат 100. В НСБАЛХЗ-ЕАД не се осъществяват само кръвопреливания на пациентите с Таласемия майор, а така също се подготвят техните документи за желязо-хелатираща терапия, които НЗОК покрива.

Съвременната желязо-хелатираща терапия подобри драстично качеството на живот при пациентите, които се нуждаят от постоянно кръвопреливане. Преди 6 г. в България се прилага само един препарат, но в момента специалистите могат да избират между трите съвременни хелатори, които се прилагат и по света. Те се реимбурсират напълно от здравната каса, като специалистите в болницата поемат цялата работа по изготвяне на протоколи, експертни становища, декларации, критерии за касата и т.н.

В проследяването на пациентите с таласемия участват още екип от тесни специалисти - кардиолог, ендокринолог, гастроентеролог, психолог, както и специалисти по репродуктивна медицина.

Добрата новина – две бременни жени с Таласемия майор

За първи път в България има две жени с Таласемия майор, които очакват своите бебета, съобщи д-р Мирела Рангелова. Тъй като диагнозата е тежка форма на вродена хемолитична анемия, бременността е сериозно изпитание за жените с това заболяване. Добрата новина не идва случайно. Мечтата на двете жени да станат майки ще се сбъдне благодарение на съвместен проект, по който работят специалистите от Хематологията, Организацията на таласемиците в България, Фондация „Искам бебе”, Център „Репробиомед” и Болница „Надежда”. Едната жена е бременна в 8-ми месец, тя е от пациентките на д-р Рангелова. Идва ежеседмично за кръвопреливания. Втората жена не е от София, но идва тук за текущи прегледи и консултации.

Осигурен е преглед с магнитен резонанс веднъж годишно

Специализираната болница по хематология е единствената, която има сключен договор за всички пациенти с Таласемия майор над 18 г. за магнитно-резонансна томография за оценка на желязно натрупване. Тя се осъществява в диагностична лаборатория „М-ТЕХ” в „Пирогов”. Възможността за оценка на желязно натрупване чрез магнитно-резонансна томография съществува в България от 2009 г. Всички пациенти от “Направление Таласемии и патологични хемоглобини” се подлагат веднъж годишно на това изследване. За проследяването и лечението на пациенти с тежка таласемия е изключително важна точната оценка на желязното натоварване. Именно натрупването на желязо в сърцето, черния дроб и други органи вследствие на редовното кръвопреливане, е причината за усложнения при таласемия или дори фатален изход. Изследването помага на специалистите да изберат най-подходящата желязо-хелатираща терапия за всеки пациент.

Апаратурата в „Пирогов” не се различава от другите видове ядрено-магнитни резонанси, но софтуерът е специфичен. Методът е изключително ценен не само поради своята точност, но защото показва пациентите в риск преди да са развили клинични симптоми на желязно свръхнатрупване. Дава резултати за желязно натрупване в сърцето и черния дроб, за обемите на сърдечните кухини, показва нагледно някои функции като фракция на изтласкване на лявата камера на сърцето. 

Мнения