Хирургично лечение на простатния карцином
16.04
проф. Александър Иванов Хинев, дм
проф. Александър Иванов Хинев, дм
Лекар
Хирургично лечение на простатния карцином

Хирургично лечение на простатния карцином

В. Търново, „Фабер”, 556 с., 2013 г. ISBN 978-954-400-868-0

Реклама

Мнения