Публикация

Ротавирусните инфекции не трябва да се пренебрегват

Основното проявление е диарийният синдром - от бързопреходно воднисто разстройство до тежко проявено диарийно заболяване, водещо до дехидратация, нарушения на водния и електролитния баланс, хиповолемичен шок и възможен летален изход.


Проф. Майда Тихолова е национален консултант по инфекциозни болести, МЗ, и ръководител на катедра в Медицинския университет – София.

- Проф. Тихолова, защо здравеопазването трябва да обърне по-сериозно внимание на заболяванията, предизвикани от ротавируси?

- Защото в целия свят тези инфекции са най-честата причина за тежък остър гастроентерит при кърмачетата и децата в ранна възраст. В глобален мащаб всяка година се регистрират над 140 милиона диарийни епизода, причинени от ротавируси, като за близо 2 милиона и 400 хиляди деца се налага болнично лечение. За съжаление над 450 хиляди деца умират от това заболяване по света. Противно на очакваното, масово разпространение се наблюдава и в развитите страни с високи хигиенни и жизнени стандарти. Преди въвеждането на специфичните ваксини всяка година в държавите от Европейския съюз ротавирусните инфекции предизвикваха около 87 000 хоспитализации и над 200 смъртни случая при деца на възраст от 0 до 5 години.

- Как се предават тези инфекции?

- Механизмът на предаване е фекално-орален и се осъществява много ефективно поради обилно отделящите се от болното дете и от децата с безсимптомни форми на инфекцията заразни материи при повръщане и изхождания. Заболяването е целогодишно с подчертаното зачестяване през зимния сезон. Ротавирусите имат изключителна издръжливост към неблагоприятните фактори на околната среда. Много ниска е инфектиращата доза – достатъчно е поглъщането на 10 до 100 вирусни частици. Висока е и продължителността на периода, през който пациентите са заразни – обикновено 5 до 7 дни, колкото трае клинично изявеното заболяване. При половината от заболелите обаче отделяне на ротавируси се установява още преди появата на клиничните симптоми, а при една трета от тях това продължава и през седмицата след оздравяването. Безсимптомните вирусоносители – 30 до 40% от контактните по-големи деца и възрастните, представляватрезервоар за инфекцията при хората.

- Тежко ли протича заболяването?

- Основното проявление е диарийният синдром - от бързопреходно воднисто разстройство до тежко проявено диарийно заболяване, водещо до дехидратация, нарушения на водния и електролитния баланс, хиповолемичен шок и възможен летален изход.Поради масовото им заразяване с ротавируси децата от 0 до 6 месеца обикновено прекарват безсимптомни форми на инфекцията, тъй като са защитени от предадените вътреутробно и с кърмата майчини антитела. Те обаче отделят вируса с изпражненията си и заразяват околната среда. Децата във възрастта от 6 до 24 месеца са с най-висок риск от клинично проявена форма на заболяване. При тях инфекцията протича като остър гастроентерит. След инкубационен период от 1 до 3 дни заболяването започва с внезапно повишаване на температурата, повръщане, последвани от профузна водниста диария. При липса на ранно и адекватно лечение настъпва дехидратация. Локалните прояви от страна на гастроинтестиналния тракт претърпяват обратно развитие в рамките на 5 до 7 дни, но могат да персистират до 2-3 седмици. В голямото мнозинство от случаите заболяването завършва с оздравяване, но в редки случаи изходът може да бъде летален.

- Могат ли възрастните хора да боледуват?

- При тях ротавирусната инфекция протича безсимптомно, но има и изключения - имунокомпрометирани или увредени пациенти с хронични заболявания или такива, които са в тесен контакт с болните деца. Около 25% от случаите на „диария на пътуващите” се причиняват от ротавируси.

- Какво е лечението?

- Съвременната медицина набляга основно на оралната рехидратация (прием на течности през устата) за сметка на широко застъпената и невинаги оправданата парентерална рехидратация (венозни системи).

- Какво представляват ваксините срещу ротавирусните гастроентерити?

- Те са най-сигурната превенция. Прилагат се през устата, а не чрез инжекция. Клиничните проучвания показват, че ефикасността на ваксините варира между80% и 90%. Доказано е значително намаляване броя на заболяванията, както и допълнително намаляване тежестта на заболяването при по-големите деца и възрастни още през първата година след въвеждане на ваксинацията. Ваксините са с отличен профил на безопасност, включително при комбиниране с другите задължителни и препоръчителни имунизации.

Коментари