Публикация

Фотодинамична терапия

Приложение на фотохимични реакции, медиирани посредством фотосензитивни агенти, светлина и кислород за лечение на малигнени и бенигнени заболявания


Презентацията от Варненски дерматологични дни - 2014 г. можете да свалите от прикачения файл по-долу!

Прикачени файлове

Фотодинамична терапия

Коментари