Публикация

Д-р Петя Дакова: Младите медици не искат да стават джипита, гилдията застарява

Проблемите на семейните лекари бяха обсъдени на Национален форум в Плевен


Лични лекари от цялата страната се събраха в Плевен на Национален форум, организиран от плевенското сдружение на джипитата.

Програмата на срещата включваше обсъждане на актуални заболявания, а лекциите, осигурени от НСОПЛБ, бяха представени от водещи специалисти. Доц. д-р Сотир Марчев от Медицински университет - Плевен запозна личните лекари с темата „Интервенционалната кардиология от гледна точка на общопрактикуващите лекари“.

Доц. д-р Юлиан Райнов от Клиниката по хематология и онкология на ВМА – София говори за „Лимфаденомегалия – клинико-диагностичен подход”.

Председателят на плевенската организация на личните лекари д-р Петя Дакова представи наболелите проблеми на гилдията, които според нея са регулативните стандарти, налагани от касата и нежеланието на младите лекари да специализират „Обща медицина”.

„Основният проблем и в новия НРД 2014 г. е дефицита в регулативния стандарт, който се отпуска за тримесечие. Стандартите не са по-ниски отколкото през предходната година, но и тогава те бяха в недостиг. Това е основна пречка в работата на ОПЛ, не само в Плевен, но и в страната”, изтъкна д-р Дакова.

По думите й допълнителен дефицит се получавал и поради факта, че много от пациентите се обръщали към семейния лекар не с оплаквания, а с конкретно искане за направление към специалист и сами си назначавали изследвания. Затова тя апелира за повече доверие към семейните лекари и тяхната професионална работа.

Като друг сериозен проблем на гилдията в Плевен д-р Дакова посочи застаряването на работещите джипита. „Имаме колеги, които вече 14- година са „закрепостени” към своите селски практики. Нямаме попълнение от млади лекари, които да проявят интерес и да продължат работата ни, което в бъдеще ще ни създаде сериозни грижи”, прогнозира председателят на плевенските семейни лекари. Според нея липсата на финансова мотивация е основната причина младите лекари да не искат да стават джипита.

" }-->

Коментари