Публикация

Как се разбиват камъни в бъбреците?


Камъните в бъбреците и уретерите са много често срещано заболяване, а екстракорпоралната литотрипсия (ЕКЛТ) илиизвънтелесното разбиване е най-използваният метод за лечението им. Това е метод, при който конкрементите се раздробяват от ударни вълни, произведени извън тялото на пациента от специална машина наречена литотриптор. Ежегодно хиляди пациенти в България се лекуват с разбиване и вече във всеки голям град има поне един или повече литотриптора. Целта на тази статия е да обясним как работят тези машини и какъв е принципа на извънтелесното разбиване на камъни.

Всяка машина за разбиване на камъни си приличат и имат няколко основни и задължителни елемента:

-Източник на ударна вълна

-Насочващо устроиство за локализация на камъка и прицелване на ударите в него – рентген и/или ехограф

-Маса, върху която е позициониран пациента

-Контролен пулт

За по-голяма яснота Ви представяме кратък клип, на който е представено устройството на литотрипторите:

Как работят машините за разбиване на камъни?

Въпреки, че съществуват различни механизми за образуване на ударната вълна (електрохидравлични, електромагнитни или пиезоелектрични) принципа на действие на всички литотриптори е сходен – произвеждане на ударна вълна, която се фокусира в камъка. Ударните и ултразвуковите вълни се подчиняват на едни и същи закони на акустиката и реално представляватповишаване на налягането на средата, в която се разпространяват – в случая водата в тялото на пациента, достигат до камъка и го разбиват.

Приложението на ударната вълна за раздробяване на конкременти се основава на следните основни принципи и свойства:

1. Ударните вълни предизвикват механичен стрес, който превишава здравината на твърдите вещества като напр. бъбречните конкременти.

2. Ударните вълни преминават през водна среда и тъканите на тялото без да отдават енергията си.

3. При наличие на подходящи отразяващи повърхности (рефлектори) ударните вълни могат да бъдат фокусирани.

4. Ударните вълни могат да се репродуцират надеждно, т.е. всяка следваща е еднаква с предишните.

Ударните вълни се генерират от източник на енергия. Те се разпространяват концентрично от точката на източника си. Повишаването на налягането става за наносекунди. Ударната вълна се фокусира чрез симетричен полуелипсоид, като източника на енергия се намира в първия му фокус. Геометричните качества на полуелипсоида са такива, че отразените вълни от неговите стени се фокусират отново във втория му фокус, където е разположен камъка. За извършване на ефективна литотрипсия е необходимо конкрементът да бъде разположен в зоната на максимална плътност на енергията (втори фокус).

Още за разбиването на камъни в бъбреците

Коментари