Публикация

МУ-Плевен представи революционна система за роботизирана хирургия и обучение

Da Vinci Si води до намаляване на болничния престой, ниска кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка, редуциране на риска от инфаркт


Медицински университет – Плевен, представи революционна за България и Източна Европа система за роботизирана хирургия и обучение. Пионер в това начинание е проф. д-р Григор Горчев, който съдейства за въвеждането и развитието на роботизираната хирургия в нашата страна, като през 2008 г. извършва първата робот-асистирана гинекологична операция.

Втората система за роботизирана хирургия от последно поколение Da Vinci Si със симулатор за обучение е въведена през м. март 2014 г. след успешното завършване на проекта на Медицински университет – Плевен, по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. „Системата ще подобри резултатите от оперативната и лечебната дейност в клиничната практика и ще бъдат доказани многобройните ползи за пациента: намаляване на болничния престой, ниска кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка и дискомфорт, редуциране на риска от инфаркт, бързо възстановяване и връщане на пациентите към нормален социален живот. Всичко това неминуемо ще подобри икономическите показатели на лечебните заведения, ще увеличи тяхната ефективност и ще оптимизира използването на ресурсите“, обясни проф. д-р Горчев.

Въвеждането на втора роботизирана система от последно поколение Da Vinci Si осигурява съвременни условия за развитие на наличния научноизследователски потенциал и затвърждава водещите позиции на Медицински университет – Плевен, като обучителен и сертифициращ център по ендоскопска хирургия за страната и Източна Европа.
„С реализирането на проекта медицинските специалисти имат възможност да се включат в трето ниво на обучение по високоспециализирани дейности – работа с роботизирана система. Това ще доведе до значително увеличаване на броя на българските специалисти по ендоскопска хирургия в областта на гинекологията, урологията и коремната хирургия“, заяви проф. д-р Томов, ректор на Медицински университет – Плевен.

Към момента в Плевен са сформирани общо четири екипа по хирургия, които работят с роботизираната система – два онкогинекологични, един урологичен и един екип по обща хирургия.

През м. октомври 2014 г. под патронажа на МУ – Плевен, в София ще се проведе ІІІ Международен конгрес по роботизирана хирургия с председател на форума проф. д-р Григор Горчев, където видни специалисти от Европа и САЩ ще споделят своя опит в сферата на роботизираната хирургия.

За Медицински университет – Плевен
Медицински университет – Плевен, е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница. Понастоящем МУ – Плевен, е университет с три факултета: Факултет „Медицина“, Факултет „Обществено здраве“ и Факултет „Здравни грижи“. В структурата на висшето училище влизат и Медицинският колеж и Департаментът за езиково и специализирано обучение. Провежда обучение по 11 специалности в 4 професионални направления – медицина, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. Днес Медицински университет – Плевен, е с водещи позиции на съвременен образователен и научноизследователски център с приоритет в развитието на телемедицината и въвеждането на авангардни технологии в обучението и клиничната практика.

Проф. д-р Григор Горчев, д.м.н., е лекар с три специалности – акушерство и гинекология, онкология и хирургия. Проф. Горчев е ректор на Медицински университет – Плевен, в периода 2003 – 2013 г., а към настоящия момент е Почетен ректор, ръководител на Телекомуникационния ендоскопски център и член на Съвета на настоятелите към висшето училище. Той е началник на Клиниката по гинекология към Университетската болница УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен.
Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., е лекар, дипломирал се с отличие във Висшия медицински институт – Плевен, с две специалности – акушерство и гинекология и онкология. От м. февруари 2013 г. той е ректор на Медицински университет – Плевен. Преди това проф. Томов е бил част от Академичното ръководство на МУ – Плевен, като декан на факултет „Здравни грижи“ (2011 – 2013 г.).

Коментари