Публикация

Представят нови аспекти в лечението на рака на белия дроб


Четвърта Международна среща на Клуб Млад Онколог ще се проведе от 16 до 18 май 2014 г. в хотел Риу Долче Вита в к.к. Златни пясъци. Темата на събитието тази година е „Нови аспекти в лечението на рака на белия дроб“.

Ще бъдат разгледани и обсъдени съвременните методи за диагностициране, проследяване и лечение на рака на белия дроб. Ще участват водещи български и чуждестранни специалисти.

Проф. Данаил Петров ще представи стандартните и най-новите техники в хирургията на рака на белия дроб.

Съвременните възможности на лъчетерапията ще презентира д-р Румен Лазаров.

Приложението на таргетна терапия при рака на белия дроб ще бъде коментирано от изтъкнатите български химиотерапевти д-р Данаил Дамянов и д-р Владимир Канарев.

Проф. Кристиян Манеголд ще представи в своята лекция постиженията на съвременното лекарствено лечение при лечение на рака на белия дроб. Той е специалист по медицинска онкология, член на борда на директорите на Международната Асоциация за Изследванане на Рака на Белия Дроб / IASLC/, Главен съветник към Интердисциплинарен Онкологичен Център на Хайделбергския университет, Манхайм, Германия .

Томас Бродович ще разгледа най-новите възможности за лечение на метастатична костна болест.Той е доцент по хематология и онкология, старши консултант и програмен директор на Дивизията по костни и мекотъканни саркоми към Катедра по медицина на Медицински Университет Виена, Австрия. Доц.Бродович е директор на Централната Европейска Онкологична Група / CECOG /.

Грегори Вайсман ще представи съвременните възможности и ролята на ПЕТ-КТ при диагностицирането и проследяването на пациенти с рак на белия дроб. Той е доцент по Радиология към Мейо клиника – Колеж по Медицина и консултант към департамента по Нуклеарна медицина на Мейо клиника, Рочестър, Минесота, САЩ.

На тази среща ще участват и млади специалисти, които ще представят случаи от практиката и ще дискутират лечението им.

По време на събитиеето ще се отбележи и юбилейната 10-годишна история на Клуб Млад Oнколог. Д-р Росица Кръстева –председател на Клуба, ще представи резултатите от анкета, проведена сред химиотерапевтите в България, относно нагласите за бъдещето на тази специалност.

" }-->

Прикачени файлове

Програма

Коментари