Публикация

Извънреден събор на БЛС се провежда на 9-10 май във Варна

Ще се обсъжда решение за възможността лакарите да работят на повече от един договор с НЗОК


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 9 до 11 май т.г. в хотел „Ривиера” – Варна ще се проведе извънреден Събор на БЛС при следния Дневен ред:

9 май 2014г.

09.00-16.00ч. - Регистрация на делегатите

16.00-16.15ч.- Откриване на 60-и Извънреден събор на БЛС, проверка на кворума и доклад на Мандатната комисия

16.15-17.30ч.- Т.1. Отчетен доклад за дейността на УС на БЛС за 2013г.

17.30-19.00ч. - Т.2 Доклад на комисията за изграждането на Дом на лекаря

10 май 2014г.

09.30ч-11.30ч. - Т.3 Приемане на Бордове по специалности и Национални експерти на БЛС

11.30-13.00ч. - Т.4 Обсъждане и вземане на решение за възможността лакарите да работят на повече от един договор с НЗОК

14.30-15.30ч. - Т.5 Обсъждане на нов регистър на БЛС и професионална карта на българските лекари

15.30-16.30ч. - Т.6 Обсъждане включването на БЛС в общоевропейския ден на лекарски протест - 15.05.2014г. Вземане на решение за форма на протеста

17.00-18.00ч. - Т.7 Обсъждане на предложения за законодателни промени, инициирани от БЛС в ЗСОЛЛДМ

18.00-19.00ч.-Т.8 Обсъждане на провеждането на Първа научно-практическа конференция на БЛС - октомври 2014г.

11 май 2014г.

9.30-10.30ч. - Т.9 Разни

10.30ч. - Закриване на 60-и Извънреден събор на БЛС

Коментари