Публикация

Обещаващи резултати за лечение на хепатит C без интерферон

Проф. д-р Людмила Матева, доц. д-р Красимир Антонов, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” - София


Наскоро Abbvie обяви резултатите от клиничните проучванията SAPHIRE I и SAPHIRE II, изследващи изцяло пероралното, без наличие на интерферон, лечение на хроничната инфекция с хепатитният С витус (HCV).

Пеоралното лечение се състои от три медикамента: подсилен протеазен инхибитор (ABT-450/ритонавир), NS5A инхибитор (ABT-267) и не-нуклеозид полимеразен инхибитор (ABT-333).

Комбинацията от три медикамента с различен механизъм на действие прекъсва репликацията на HCV и повишава трайният вирусологичен отговор (ТВО) при различни групи от пациенти.

В проучването SAPPHIRE-I, 631 нелекувани пациенти с хронична HCVинфекция са получавали 12 седмична терапия с 3 медикамента на AbbVie. Постигнатият траен вирусологичен отговор е бил 96 % на 12-а седмица след лечението. По-голямата част от пациентите са били инфектирани с HCVгенотип 1a, смятан за най-труден за лечение., Трайният вирусологичен отговор при HCVгенотип1a и HCVгенотип1b са били съответно 95 % и 98 %.

В проучването SAPPHIRE-II, при 394 пациента, от които 96 % са били с неуспешно предшестващо лечение с пегилиран интерферон алфа и рибавирин, включително и около 49 %, с нулев отговор, е бил постигнат висок процент на траен вирусологичен отговор при 12 седмично лечение. По-голямата част от пациентите са били с HCVгенотип 1a., Процентите на трайния вирусологичен отговор при HCVгенотип 1a и HCVгенотип 1b са били съответно 96 % и 97 %.

„SAPPHIRE-I показва, че нелекуваните пациенти с HCV генотип 1, постигат висок процент на вирусологичен отговор с изцяло пероралния, без интерферон, 3 лекарствен режим на AbbVie съчетан с рибавирин, което съответства на резултатите от нашите проучвания във фаза II“, заяви д-р Скот Брун, вицепрезидент на AbbVie и ръководител на фармацевтичното развитие. Също така „SAPPHIRE-II показва, че неуспешно лекуваните пациенти с HCV генотип 1, постигат високи нива на вирусологичен отговор с изцяло пероралния, без наличие на интерферон, 3 лекарствен режим с рибавирин на AbbVie“, добавя той. „Приключването на двете плацебо-контролирани проучвания SAPPHIRE е важна стъпка в клиничната програма на AbbVie по отношение лечението на хроничната HCV инфекция. Очакваме с нетърпение резултатите от проучванията, разглеждащи 3 лекарствен режим на AbbVie с и без рибавирин при различни пациенти, както и данни от нашето специално проучване при пациенти с цироза.“През май 2013 г. проучваната от AbbVie тройна терапия, с и без рибавирин, за лечение на HCV генотип 1 бе определена от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) като пробив в лечението на хроничната HCV инфекция.

В световен мащаб около 160 милиона души са хронични носители на хепатит C. Мултинационалната HCV програма на AbbVie е най-голямата провеждана някога клинична програма при пациентис HCV генотип 1 с перорални лекарства, без наличие на интерферон. HCVгенотип 1 (с подтипове 1а и 1b) е най-широко разпространеният генотип в света, с по-висока честота на 1а в САЩ, и на 1b в Европа.

References:

1. http://www.prnewswire.com/news-releases/abbvie-releases-first-of-six-phase-iii-results-frominvestigational-

all-oral-interferon-free-12-week-regimen-showing-96-percent-svr12-ingenotype-

1-hepatitis-c-patients-new-to-therapy-232329301.html!

2. http://abbvie.mediaroom.com/2013-12-10-AbbVie-Demonstrates-96-percent-SVR-12-in-its-

Phase-III-Study-of-Treatment-Experienced-Patients-with-Genotype-1-Hepatitis-C

Коментари