Публикация

УСПЕШНА ФИНАНСОВА ГОДИНА ЗА БЛС – ИЗПЛАТЕНИ СА ВСИЧКИ КРЕДИТИ И ГЛОБАТА ОТ 80 ХИЛ. ЛВ.


Делегатите на Събора приеха единодушно положителния финансов отчет за миналата година, който председателят на БЛС д-р Цвeтан Райчинов представи.

„Целия едногодишен период, от 1 януари до 31 декември 2013 г., дейността на организацията по всички направления продължи с надграждане на нови сектори. Въпреки че 2013 г. беше най-тежка като финансово натоварване предвид глобата от 80 хил.лв. и продължаващия кредит от 420 хил. лв., който трябваше да изплащаме, годината завърши много успешно и като цяло всички параметри са изпълнени ПОД ЗАЛОЖЕНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАЗХОДИ, т.е. по всички пера имаме икономии – се казва в доклада.

Най-положителен е фактът, че глобата от 80 хил. лв. е изплатена напълно, като 34.061 лв. са внесени от районните колегии, а остатъка от 46.088 лв. – от централата на БЛС. Другият важен факт е, че през април беше последната вноска по кредита и той вече е напълно изплатен. Положителен е и фактът, че членският внос се издължава изцяло и с незначителни закъснения

Като цяло, през миналата година всички разходи на организацията са намалени под предвиденото в проектобюджета. За основни материали от 41.900 хил. лв., са изразходвани 27 968 хил. лв., което е с почти 14.000 лв. по-малко. По пера, както следва, имаме също занижено изразходване на средствата – разходите за персонал от предвидените 473.550 хил. лв., са изразходвани 462.919 хил. лв., т.е. с 10.631 лв. по-малко, каза д-р Райчинов.

С 2000 лв. по-малко от предвидените 65.000 лв. са похарчени и за командировки, а за чужбина разходите са само 9.912 лв. С 1000 лв. по-малко от заложените са похарчени и за представителни разходи. От разходи за външни услуги също са спестени 6.383 лв.

Имаме и повече приходи по линия на рекламата във вестника и сайта – около 4000 лв. повече, както и по отношение на спонсорските договори за различните мероприятия на БЛС. На практика, почти изцяло, те са осигурени от външни средства и за тях пари от бюджета не са изразходвани. Както и средствата за стипендиите, които осигурихме за младите лекари. Повече са приходите и от издаване на кредитни точки. През 2012 г. сме имали с 6000 лв. по-малко от миналата година по линия на кредитиране на различни мероприятия - наблягам на този факт, защото това показва, че все повече дружества се обръщат към нас при организирането на конгреси и др. и идват да кредитират събитията си. Преди няколко години този процес беше почти замрял…

Въпреки тежките погасителни планове, наличната сума в сметките на организацията към 31.12.2013 г. е 373 046,59 лв., завърши д-р Райчинов

Днешното заседание продължава с разискване на проблемите по недофинансиране на системата и реакцията на съсловието.

Коментари