Публикация

БЛС ще се присъедини към общоевропейския ден на протест на 15 май 2014 г.

Лекарите ще носят символите, унифицирани за всички сродни европейски организации – лентички със знамената на съответната страна и Европейския съюз, както и специални протестни значки.


Делегатите на извънреден събор на БЛС обсъдиха и приеха присъединяването на съсловната организация към общоевропейския ден на протест на 15 май 2014 г. Те ще носят символите, унифицирани за всички сродни европейски организации – лентички със знамената на съответната страна и Европейския съюз, както и специални протестни значки. Флайери с текст, който призовава управляващите да спрат корупцията и да изведат здравеопазването като приоритет ще бъдат поставени на различни места в лечебните заведения. Все още се обсъжда прерастването на европеския протест в общонационалнен, както и формата на протестните действия. Превалират предложенията през първата седмица протестните действия да протекат с едночасово напускане на работните места и излизане на медицинските специалисти пред съответното лечебно заведение, следващите седмици часовете да се увеличават стъпаловидно.

С мнозинство бе прието предложението за оттегляне на подписите на представителите на УС , поставения под НРД – 2014 в знак на несъгласие с предприетите от НЗОК промени – акт, който няма правна сила, но за сметка на това има висока морална стойност.

Делегатите избраха седемчленна комисия, която ще изготви протестна декларация, в която медиците ще изразят своята позиция спрямо управляващите институции, МЗ и надзорния съвет на касата. Ще бъде посочен срок за иницииране на действия по актуализирането на бюджета на Здравната каса. Пълният и окончателен текст на декларацията ще бъде обсъден допълнително. След обяд, заседанието на Събора ще продължи с приемане правилата за избор на Националните експерти на БЛС, представяне на доклада на комисията за изграждане на Дом на лекаря и обсъждане на подготовката на предстоящата Първа научно-практическа конференция на БЛС.

Коментари