Публикация

Делегатите на Събора приеха решение за създаването на Национални и Районни експертни специализирани лекарски бордове


Делегатите на Събора приеха решение за създаването на Национални експертни специализирани лекарски бордове и Районни експертни специализирани лекарски бордове. Прието бе националният експерт на Националните експертни лекарски бордове да ръководи бордове, изградени на паритетен принцип – 5-ма представители на БЛС, заедно с 5-ма представители, излъчени от Съюза на българските медицински специалисти. Прието бе Националните експерти на БЛС да не могат да бъдат едновременно и национални консултанти.

Основната задача на Националните експертни специализирани лекарски бордове представи д-р Юл. Йорданов, зам.-председател на БЛС. Те ще изготвят правилата за добра медицинска практика по специалности, ще участват в преговорите по НРД с НЗОК, в даване на експертни мнения, изискани от етичните комисии към БЛС и като експерти на БЛС при поискване от съответните съдебни инстанции. Ще се водят преговори тези комисии да излъчват и експерти-вещи лица, които да участват в досъдебни производства.

След структурирането на бордовете, БЛС ще настоява за промяна в закона за съсловните организации с оглед озаконяването на въпросните бордове.

Делегатите на Събора утвърдиха поименно и излъчените от Съюза на българските медицински специалисти експерти, представени от проф. Васил Хаджидеков, председател на СБМС.

Освен това делегатите гласуваха, че лекарите могат да работят на повече от един договор с НЗОК.

Съборът продължава своята работа с обсъждане на доклада за изграждане на Дома на лекаря.

Коментари