Публикация

Съборът реши да се строи Дом на лекаря


В края на двудневните заседания на Събора, делегатите изслушаха доклада на съставената от предишния Събор комисия за изграждането на Дома на лекаря. Бяха обсъдени процедурата, новият проект и изборът на инвеститор. С превалиращо мнозинство делегатите дадоха мандат на комисията да предложи подписване на договор за изглаждане на Дома със спечелилата конкурса фирма.

Преди да бъде закрит Съборът, делегатите обсъдиха и темите на предстоящата първа научно-практическа конференция, която съсловната организация ще проведе на 1-2 ноември т.г. За първи път се възстановява старата традиция от дейността на БЛС в началото на миналия век, когато научните форуми са били част от организационните събори.

В конференцията ще бъдат включени модули по кардиология, педиатрия, хирургия и ендокринология. През втория ден ще се обсъждат деонтологични проблеми, които касаят пряко дейността на съсловието – лекарски грешки и етично-морална проблематика.

С това дневният ред на Събора беше изчерпан и председателят на БЛС д-р Цв. Райчинов обяви неговото закриване.

Коментари