Публикация

Безплатни кардиологични прегледи в ДКЦ Софиямед

Поводът за тях е Световния ден за борба с хипертонията - 17 май


ДКЦ „Софиямед“ ще отбележи Световния ден за борба с хипертонията -17-ти май с безплатни кардиологични консултации. Своя профилактичен скринингов преглед, включващ измерване на кръвно налягане и електрокардиограма можете да направите при кардиолозите на „Софиямед“ на 15-ти и 16-ти май от 9:00 до 16:00ч. след предварително записване на тел. 0700 31 051 (от 8:00 до 17:00ч.). Прегледите са безплатни и не изискват направление!

Артериалната хипертония или повишеното кръвно (артериално) налягане е една от най-разпространените и същевременно най-коварните болести, поради множеството неблагоприятни последствия, до които може да доведе, а именно сърдечен инфаркт, мозъчен инсулт, сърдечна и бъбречна недостатъчност. Не винаги обаче повишеното кръвно налягане се усеща от пациента, тъй като обикновено то протича безсимптомно или с незначителни оплаквания като главоболие с изява в тилната област, замайване, задух или зрителни нарушения, които могат да са отдадат на преумора например, коментира доц. д-р Добри Хазърбасанов, завеждащ отделението по кардиология и инвазивна кардиология в МБАЛ „Софиямед“.Ето защо профилактиката и ранното откриване на заболяването предпазват от късните усложнения, допълва специалистът. Хипертонията се проявява най-често в две форми - първична и вторична. Причината за възникване на първичната хипертонияобикновено е неизвестна. Тя обхваща над 95% от пациентите. Приема се, че е многофакторнообусловено заболяване, като в над 60% от случаите е генетично. Рисковите фактори за възникването й са тютюнопушенето, затлъстяването, повишената консумация на готварска сол, кафе, алкохол и др. Другият вид хипертониянаричаме вторичен, тъй като е симптом на друго заболяване, т.е. причината за възникването й е известна. Обхваща около 5% от хипертониците. Тя може да се дължи на бъбречни, ендокринни, неврогенни заболявания.

„Повишеното кръвно налягане причинява екстремно натоварване на сърцето и уврежда сърдечно-съдовата система и може да доведе до тежки последствия. То може да увреди сериозно дори очите. Колкото по-високи са стойностите му, толкова рискът от усложнения е по-висок. Именно затова е важна профилактиката. Диагностицираната артериална хипертония може да бъде успешно контролирана чрез определени медикаменти, а понякога дори само с промяна в начина на живот. Най-важното е пациентите да ограничат рисковите фактори като тютюнопушене, висок холестерол, диабет, наднормено тегло“, съветва доц.д-р Хазърбасанов.

Коментари