Публикация

Собствен клиничен опит за приложение на Myoset при пациенти с рак на млечната жлеза


Презентация на д-р Антоанета Томова, началник на отделението по химиотерапия в Пловдивския онкологичен диспансер, изнесена на ХII Национална конференция по медицинска онкология, която се проведе в София на 24-26 април 2014 г.

Можете да я разгледате, като свалите прикачения файл.

Прикачени файлове

Собствен клиничен опит с Myoset

Коментари