Публикация

Знаете ли какво е HPV?


 • HPV е съкращение за „Човешки папиломен вирус”.
 • HPV е широко разпространен вирус. На практика 8 от всеки 10 жени поне веднъж се заразяват с вируса преди да навършат 50 години.

По какъв начин HPV е свързан с рака на маточната шийка?

 • Т. нар. „високо рискови” типове HPV водят до развитието на цервикален рак.
 • При повечето жени инфекциите с HPV отшумяват още преди да са предизвикали каквито и да е проблеми. При други жени, обаче, инфекциите могат да персистират.
 • Когато инфекцията не отшуми от само себе си, е възможно в епитела на маточната шийка да се формират „абнормални” клетки.
 • Абнормалните клетки могат да дадат началото на цервикален рак, ако не бъдат своевременно установени и премахнати.

Как се заразявате с HPV?

 • HPV се предава чрез интимен (генитален) контакт, обикновено по време на полов акт.
 • Шансът да се заразите с HPV се повишава, ако имате повече от един сексуален партньор. Въпреки това, може да се заразите с вируса и от един патньор.
 • Вирусът може да се „крие” в шийката на матката в продължение на месеци или години, преди да предизвика клетъчни промени. Поради това е невъзможно да се разбере със сигурност кога и кой ви е заразил с HPV.

Как може да се предотврати ракът на маточната шийка?

 • Има две изследвания, които могат да ви предпазят от цервикален рак: Pap-тестът и HPV тестът.
 • За да си направите тези изследвания, лекарят трябва да вземе проба от маточната шийка по време на вашия гинекологичен преглед.

Какво е Pap-тест?

 • Pap-тестът следи за наличието на абнормални клетки, възникнали в маточната шийка след инфекция с HPV.
 • Пробата от цервикални клетки се изпраща в лаборатория, където се изследва под микроскоп за признаци на клетъчни изменения.

Какво е HPV тест?

 • HPV тестът установява наличието на вируса, който предизвиква цервикален рак.
 • Пробата се изпраща в лаборатория, където посредством съвременни молекулярни технологии се доказва присъствието или липсата на високо рискови типове HPV.
 • HPV тестът на digene е единственият одобрен от FDA тест за съвместно приложение с Pap-теста при рутинния скрийнинг на рака на маточната шийка за жени на и над 30 години.
 • HPV тестът в комбинация с цитонамазката дава информация на лекаря ви за риска от развитие на рак и необходимостта от допълнителни изследвания.

На какви изследвания трябва да се подложите и кога?
Жени на възраст 30 или повече години...

Ракът на маточната шийка в повечето случаи се развива при жени над 30-годишна възраст, тъй като има по-голяма вероятност HPV инфекциите при тези жени да персистират.

 • Според препоръките за профилактика на РМШ всяка жена над 30 години трябва да си направи HPV тест, в комбинация с Pap-тест.
 • Ако резултатите от вашия Pap-тест са нормални, но HPV тестът е установил наличие на високо рискови типове HPV (след типизация), това е индикация за риск от развитие на раково заболяване.
 • Редовното провеждане на цитонамазка съвместно с HPV тест почти изцяло гарантира предпазване от развитие на цервикален рак.

Жени, по-млади от 30 години...

 • Всички жени трябва да започнат редовни цитологични изследвания три години след първия си сексуален контакт или на възраст 21 години.
 • Рутинното провеждане на HPV теста не е необходимо на тази възраст, тъй като HPV инфекциите при по-младите жени обикновено отшумяват без да предизвикат проблеми.
 • Жени на възраст над 21 години, трябва да се подложат на HPV тест, когато резултатите от цитонамазката им са неясни. Вашият лекар или акушерка може да опише подобна цитологична находка като ASC-US – атипични клекти с неустановена значимост.
" }-->

Коментари