Публикация

Продължителното кърмене предпазва бебетата от алергии

Храненето през първите хиляда дни от живота има критична роля за развитието на когнитивните функции


Късното отбиване на кърмачето оказва протективен ефект върху алергиите. Захранването само с кърма през първите четири месеца от раждането пък повлиява позитивно регулацията на апетита при бебето.Това обяви проф. Стефка Петрова от НЦОЗА по време VII Национална конференция по хранене, която започна днес в курорта „Св. Св. Констанин и Елена”.

В рамките на три дни водещи специалисти ще представят своите знания и постижения в областта на науката за храненето. През тази година научната програма на форума включва доклади и постери в четири основни направления: нови храни и медикаменти в превенцията на съвременните заболявания; актуални аспекти в областта на детското хранене; нови технологии за производство на здравословни храни; функционални храни.

Храненето през първите хиляда дни от живота може да предотврати редица заболявания и има критична роля за развитието на когнитивните функции, коментира проф. Петрова. Тя уточни, че този период започва от момента на зачеването на плода и продължава през първите две години след раждането.

Вниманието на аудиторията привлече презентацията на председателя на Българското дружество по хранене и диететика проф. Божидар Попов. Той говори за т. нар. функционални храни, които през последните години започват да изместват хранителните добавки като източник на полезни вещества за организма. Причината е, че активните компоненти са включени в продукта и се усвояват от организма по най-добрия начин.

За информирания избор на храни с висока биологична стойност като гарант за добро здраве говори проф. Д. Байкова, ръководител на Катедрата по превантивна медицина във ФОЗ.
Актуалните аспекти на храненето и превенцията на сърдечно-съдовите заболявания бяха основен акцент в доклада на доц. Д. Попова от УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”.

Коментари