Публикация

Бюлетин на НЗОК, брой 2, 2014 г.


Събитията

24 май - Денят на българската просвета и култура и на

славянската писменост ни обединява като нация ........ 3

Експерти на НЗОК се срещнаха със свои колеги от На-

ционалния осигурителен институт (НОИ) и от Фонда за

здравно осигуряване на Македония (ФЗОМ)

От 1 юни ЕЗОК вече ще важи и в Сърбия .................. 3

Влязоха в действие нови правила за работа на аптеки-

те ................................................................................... 4

Дейността

Най-много пациенти са лекувани по 11 клинични пъте-

ки, сочи анализ на дирекция „Болнична медицинска по-

мощ“ в НЗОК ................................................................. 5

НЗОК вече ще заплаща за работа при неблагоприятни

Издателски екип

Дирекция „Връзки с обществеността“

Редактори: Женя Андреева и Марияна Димитрова

условия и на дентални лекари .................................... 6

Районни здравноосигурителни каси ........................... 7

НЗОК в медиите

Д-р Румяна Тодорова: британка ме научи на родолюбие

Интервю на управителя на НЗОК за сп. „Ехограф“ по по-

вод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на

славянската писменост ................................................ 11

Д-р Румяна Тодорова: Ако нямаме силни лични лекари,

ще плащаме все повече за болнична помощ

Интервю на управителя на НЗОК за в. „Капитал“ ....... 12

Работата на НЗОК е отразявана редовно от водещите

медии ............................................................................ 16

Използвани съкращения ......................................... 31

Прикачени файлове

Бюлетин на НЗОК, брой 2, 2014 г.

Коментари