Публикация

Проф. Валентин Игнатов e новият шеф на Асоциацията на университетските болници

Общото събрание се готви да излезе с декларация против политиката на НЗОК


АСОЦИАЦИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С НОВО РЪКОВОДСТВО

На 19.05.2014г. в УМБАЛ „Царица Йоанна” ЕАД от 14ч. се проведе редовно заседание на АСОЦИАЦИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (АУБАЛ). Общото събрание избра ново ръководство в състав:

Председател: Проф. д-р Валентин Игнатов – представител на УМБАЛ „Св.Марина” - Варна

Зам.-председател: Проф. д-р Карен Джамбазов – представител на УМБАЛ „Св.Георги” - Пловдив

Членове: Проф. Любомир Спасов – представител на УБ „Лозенец”

Проф. Петрана Чакърова – представител на УМБАЛ „Стоян Киркович” – Стара Загора

Д-р Костадин Ангелов – представител на УМБАЛ „Александровска” – София

На проведеното след Общото събрание заседание на Управителния съвет се взеха решения за твърдо отстояване на интересите на Университетските болници в България и се предприеха своевременни действия за изготвянето на декларация против политиката на НЗОК и предложеното и прието ПМС 94. Декларацията ще бъде разпространена в най – кратки срокове до всички медии.

Управителният съвет се ангажира да положи всички усилия за постигане на основната цел на АУБАЛ - да подпомага, обединява и координира цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни интереси, както и активно да съдейства за по-нататъшното успешно реформиране на здравеопазването в България и за постигане на по-високо качество на предлаганите медицински услуги и повишаване на качеството на университетското образование.

Коментари