Публикация

НЗОК: Болниците нямат основание да връщат пациенти

Изплатена е цялата отчетена дейност


По повод изявленията на ръководствата на някои лечебни заведения за болнична помощ, че поради определянето на занижени „лимити“ от страна на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще се наложи да не приемат пациенти, потърсили помощ от тях, ви информираме следното:

До момента – 19 май 2014 г., НЗОК е изплатила на лечебните заведения за болнична помощ отчетената дейност до стотинка, както следва:

месец

2013 г./сума в лв.

2014 г./сума в лв.

януари

93 224 158

158 260 624

февруари

103 948 346

83 572 249

март

114 176 035

135 887 255

април

120 418 077

128 634 740

май

139 451 809

ЦЯЛАТА ИЗВЪРШЕНА И ОТЧЕТЕНА ДЕЙНОСТ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ - СЛЕД ПРОВЕРКА, Е ИЗПЛАТЕНА.

Предстои изплащането в м. май т.г.

" }-->

Коментари