Публикация

Ултрамодерен ядрено-магнитен резонанс в болница "Софиямед"

Системата сама подсказва какъв допълнителен участък от полето да бъде сканиран за по-прецизно изследване


Столичната многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед" се сдоби с последно поколение ядрено-магнитен резонанс.

Апаратурата MAGNETOM Aera на фирма Siemens e най-модерната техника от този клас на световния пазар. Дистрибутира се едва от месец март 2014 г. и предлага максимално висок комфорт както за изследвания пациент, така и за медицинския екип. Така например новата технология улеснява значително изследването на трудноподвижни болни, такива с клаустрофобия и в особена позиция. Апаратурата за ядрено-магнитна томография разполага с т.нар. Tim 4G технология, която гарантира недостижимо до момента качество на образа.

"Пълният набор от 204 бобинни елемента за изследване на всички органи и системи осигурява сигнал, непостиган до момента, който гарантира най-детайлната информация за състоянието на болния", коментира д-р Асен Котев от отделението по образна диагностика на болница "Софиямед".

Магнитно-резонансният томограф, който вече е инсталиран и функционира на територията на болничното заведение, притежава и т.нар. Dot технология (Dayoptimisingthroughput), която осигурява асистиране по време на изследването с оглед на бързо персонализиране на параметрите спрямо конкретния пациент. "Това означава, че системата сама ни подсказва какъв допълнителен участък от полето да бъде сканиран, за да може изследването да стане по-бързо и по-прецизно", допълва д-р Марин Пенков от отделението по образна диагностика. С новото поколение апаратура се въвежда DotGo - следващо поколение на Dot технологията, която допълнително подобрява интуитивното използване на протоколите и получаването на качествени резултати от изследванията. Тези две системи на апарата гарантират намаляването на времето за изследване на един пациент, което е с до 50% по-кратко в сравнение с такова изследване на друг апарат със сила на магнитното поле 1.5Т. Апаратурата има капацитет за преглед на над 40 пациенти на ден. За сравнение с останалите апарати на пазара този капацитет е максимален при 25 брой изследвания на ден. "По-краткото време за провеждане на изследването ни улеснява много при работа със спешни болни и пациенти с изразен болков синдром и клаустрофобия", коментира д-р Пламен Чупетловски, и.д. завеждащ отделението по образна диагностика в МБАЛ "Софиямед".

MAGNETOM Aera предлага революционната възможност и за картиране (изобразяване) на ставния хрущял и дегенеративните промени в него в най-ранен стадии, преди той да може да бъде засечен чрез друг диагностичен метод или изследване. "Това ни позволява да усъвършенстваме поставянето на диагнози и съответно да ускорим многократно процеса за назначение на конкретна терапия и лечение. Новата апаратура разполага и с т.нар. метаболитна карта. Това е вид софтуер, който към момента е единствен за България. Посредством него имаме уникалната възможност за функционална диагностика и проследяване на туморните заболявания в изключителни детайли дори на ниво клетки. Опция, изключително полезна в работата както на неврохирурзите, така и на отделенията с гастроентерологична насоченост", допълва специалистът.

Посредством характеристиките на новия ЯМРлекарите в болница "Софиямед" ще имат възможност и за 3D изобразяване на нервните пътища в мозъка, което ще благоприятства за най-добрите резултати при неврохирургичните интервенции. Апаратурата разполага и с уникалната възможност за диагностициране на метаболитните състояния на черния дроб. "Работата с подобен апарат е изключително професионално предизвикателство за колектива на отделението и сбъдната мечта за всеки лекар, практикуващ в областта на образната диагностика", допълва д-р Чупетловски.

Коментари