Публикация

Кръвохрак или кървене от носа

Клиничен случай представен на XV-та Юбилейна Конференция за ОПЛ и Педиатри с международно участие в Слънчев Бряг


Прикачени файлове

Кръвохрак или кървене от носа

Коментари