Публикация

Проф. Василева: Облъчващата апаратура трябва да бъде нова или фабрично обновена

В България има най-много компютърни томографи на глава от населението, а използването на тази техника е недостатъчно


На 30 май т. г. България ще бъде домакин на Международна научна конференция на тема “Радиационна защита в медицината”, RPM2014. В рамките на четири дни експерти от цял свят ще обсъждат световната експертиза в областта на медицинското облъчване. Очаква се във форума да се включат около 290 участници, от които 210 чужденци.

Специално за CredoWeb председателят на организационния комитет проф. Женя Василева коментира основни моменти от темите, които ще бъдат обсъждани по време на конференцията.

Намаляването на облъчването на пациентите в медицината стана много актуална тема през последните няколко години. Вече съществуват нови международни изисквания и документи, които регламентират този процес.

На конференцията ще бъдат представени и последните научни познания в областта. Особено внимание ще бъде отделено на ефекта от облъчването в ниски дози, където има все още доста неясноти. Много е трудно например с няколко компютърни томографии да се оцени дали съществува риск за пациента. Става дума за много ниски дози, при които ефектът е отдалечен във времето и не може да се установи причината за него. Темата ще бъде основна по време на първата пленарната сесия.

Ще обсъдим как да говорим с пациентите за евентуалния риск. В развитите страни пациентите разпитват изключително много. В България хората също започват да интересуват от темата, въпреки че все още не е достатъчно. Въпросите, които получаваме в Националния център по радиобиология и радиационна защита, обикновено са свързани с изследвания при деца или ненужни процедури. Организирали сме кръгла маса с участието на лекари и представители на пациентски организации – от България и от САЩ. Ще коментираме какво искат да знаят пациентите и как трябва да им бъде обяснено. Опитали сме да намерим баланса между научните знания и възможностите за защита, както на пациентите, така и медицинските специалисти – лекари, медицински сестри и лаборанти. При някои процедури дозите, с които те се облъчват, също не са за пренебрегване. Ще дискутираме как да защитим тези хора чрез правилно използване на апаратурата и нейните възможности.

Предвидена е също така специална сесия, посветена на обучението и квалификацията на специалистите.

През последните години усилията ни бяха насочени към въвеждане на контрол на качеството на апаратурата, които се използва у нас. В тази посока успяхме да напреднем много и такъв контрол е въведен на 100%. Създадени бяха медицински стандарти, в които изискванията бяха повишени. Разбира се, има много, което може да бъде подобрено. Така например здравната каса все още не заплаща за качество.

В момента сме изпратили в МЗ предложения за изменения в нормативната база, която е свързана със за защита на пациентите от медицинско облъчване. Става дума за вече съществуваща наредба, която е доразвита на базата на натрупания опит. В нея се предвижда въвеждането на т.н. клиничен одит за оценка на качеството.

Проблемите в здравната система се отразяват и в нашата област. Така например в България имаме най-много компютърни томографи на глава от населението, а използването на тази техника е недостатъчно. Ако бъде въведена здравна карта, за която толкова се говори, това ще намали стремежа да се купува каквато и да е апаратура, само за да сключи договор с НЗОК. В момента опитваме да налагаме изисквания към качеството на апаратурата, а в същото време болниците имат интерес да купят нещо по-евтино, включително втора употреба, само за да сключат договор със касата. В края на 2010 година ние променихме стандарта по образна диагностика, специално за високия клас апаратура, високо облъчващата апаратура, компютър томографи и ангиографии за интервенционалната рентгенология. Сложихме изискване те да бъдат нови, произведени или фабрично обновени. Това не се харесва особено на някои болници, защото фабричното обновяване е по-скъпо от апарат втора ръка, закупен незнайно откъде.

Другият нов момент от конференцията е свързан с желанието ни да научим болници да регистрират дозите на пациентите при рентгенови изследвания. Повечето апарати в страната имат възможности за измерване на дозата, които са си вградени в самия апарат. Вече изискваме от лечебните заведения да регистрират тази информация и тя да бъде използвана в бъдеще - когато се въведе електронно здравеопазване, данните да попадат в здравната карта на пациента.

През тази година очакваме нивото на форума да бъде много високо. Постарали сме се да намерим баланс между лекторите - половината са лекари, половината са физици и специалисти по радиационна защита. В рамките на конференцията три международни организации ще проведат свои сесии. Европейската организация по рентгенология организира сесия на темат Автоматизирани системи за назначаване на изследването (Clinical decision support system). Това е система за подпомагане на правилния избор на диагностичен метод при дадена клинична симптоматика - какво изследване е най-подходящо да бъде направено. Те ще представят опита на водещи болници от САЩ и Европа в тази област.

Другата организация е на Европейските регулаторни органи за радиационна защита - HERCA. Тя ще проведе обучение за инспекторите по радиационна защита, които трябва да проверяват не само апаратурата, но и дали се правят обосновано изследванията. За съжаление в България са малко далеч от точно този момент, но ще бъде докладван опита на страни от Европа. Има и друга сесия, в която ще бъдат представени новостите в Европейската директива за радиационна защита.

Собствена сесия ще проведе и Организацията на производителите на медицинска апаратура. Ще се обсъжда как новите апарати допринасят за

за намаляване на облъчването на пациентите, както изискванията, които самите производители налагат върху апаратурата втора употреба, която се прилага и в Европа.

Пълната програма на форума можете да видите на адрес: www.rpm2014.org

" }-->

Коментари