Предстои изграждане на национална система за верификация на лекарствени продукти
30.05.14
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Предстои изграждане на национална система за верификация на лекарствени продукти

Предстои изграждане на национална система за верификация на лекарствени продукти

Българският фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании обединяват усилията си в тази насока

С цел противодействие на разпространението на фалшиви лекарствени продукти, Европейският съюз прие Директива за борба с фалшифицираните лекарствени продукти (Директива 2011/62/ЕС), която беше публикувана на 1 юли 2011 г. Лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, ще носят показатели за безопасност като бар код на всяка опаковка, а дизайнът на самите опаковки ще бъде променен, за да се гарантира, че не са отваряни и подправяни. Директивата изисква още създаването на национална система за верификация на лекарствените продукти, която ще позволява проверка в аптеката на всяка опаковка, отпускана на пациент. Националните системи ще са свързани с европейската и ще работят в синхрон с нея. Работата по изграждане на общоевропейската система за верификация на лекарства вече започна, а фармацевтичните фирми, дистрибуторите и аптеките ще имат 3 години да приведат практиките си в съответствие с изискванията на Директивата.

Българският фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) ще обединят усилията си за изграждане на национална система за верификация на лекарствени продукти. Предстои още тази година двете организации да подпишат меморандум за сътрудничество и да започнат консултации за създаването на национална структура за верификация на лекарствени продукти, която да разработи и впоследствие да управлява системата.

Общата цел е от началото на 2018 г. в България да има внедрена система за верификация на лекарствени продукти, която да функционира в синхрон с европейската и да гарантира, че до пациентите няма да достигат фалшифицирани лекарствени продукти.

Мнения