Публикация

Предстои изграждане на национална система за верификация на лекарствени продукти

Българският фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании обединяват усилията си в тази насока


С цел противодействие на разпространението на фалшиви лекарствени продукти, Европейският съюз прие Директива за борба с фалшифицираните лекарствени продукти (Директива 2011/62/ЕС), която беше публикувана на 1 юли 2011 г. Лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, ще носят показатели за безопасност като бар код на всяка опаковка, а дизайнът на самите опаковки ще бъде променен, за да се гарантира, че не са отваряни и подправяни. Директивата изисква още създаването на национална система за верификация на лекарствените продукти, която ще позволява проверка в аптеката на всяка опаковка, отпускана на пациент. Националните системи ще са свързани с европейската и ще работят в синхрон с нея. Работата по изграждане на общоевропейската система за верификация на лекарства вече започна, а фармацевтичните фирми, дистрибуторите и аптеките ще имат 3 години да приведат практиките си в съответствие с изискванията на Директивата.

Българският фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) ще обединят усилията си за изграждане на национална система за верификация на лекарствени продукти. Предстои още тази година двете организации да подпишат меморандум за сътрудничество и да започнат консултации за създаването на национална структура за верификация на лекарствени продукти, която да разработи и впоследствие да управлява системата.

Общата цел е от началото на 2018 г. в България да има внедрена система за верификация на лекарствени продукти, която да функционира в синхрон с европейската и да гарантира, че до пациентите няма да достигат фалшифицирани лекарствени продукти.

Коментари