Публикация

122 млн. лв. за болниците през юни

Бюджетната рамка бе гласувана от Надзорния съвет на НЗОК


НС НА НЗОК ОДОБРИ БЮДЖЕТИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ЗА М. ЮНИ Т.Г.

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие на лечебните заведения за болнична помощ за дейност през м. юни т.г. да се разпределят средства в размер на 122 152 524 лв. – колкото бяха разпределени и през м. май 2014 г.

Надзорният съвет възложи на управителя на НЗОК – д-р Румяна Тодорова, да поиска от Националната агенция за приходите (НАП) прогнозна информация за събираемостта на здравноосигурителните вноски до края на годината.

Надзорният съвет на НЗОК реши, в изпълнение на §14 от Закона за бюджета на касата (ЗБНЗОК), а именно: “Националната здравноосигурителна каса внася чрез Министерския съвет в Народното събрание отчет за текущото изпълнение на бюджета на касата към 30 юни 2014 г. и информация за очакваното изпълнение за 2014 г.“, НЗОК да изготви анализ, въз основа на който да се обсъдят предложения за актуализация на бюджета на НЗОК за 2014 г.

Коментари