Публикация

Д-р Даниела Грозева, дм изнесе доклад на ежегодния Пролетен симпозиум на Европейската Академия по Дерматология и венерология в Белград


В Белград, Сърбия от 22 до 25 май 2014 год. се състоя ежегодния Пролетен симпозиум на Европейската Академия по Дерматология и венерология, посетен от Д-р Даниела Грозева, дм. Тя бе от малкото с предстван доклад в постерната сесия на Симпозиума и единствена от Русе. В рамките на събитието се състояха множество лекции, курсове, семинари и срещи със световно известни дерматолози като Проф. Яна Херцогова, Президент на Европейската Академия по Дерматология, Проф. Кацамбас, Проф. Николай Цанков, Доц. Д-р Жана Казанджиева, Проф. Николай Цанков, Проф. Димитър Господинов, Проф. Мирослава Кадурина, Доц. Румяна Янкова и много други. Събитие от този ранг бе отразено подобаващо в календара на световната дерматология. А Д-р Д. Грозева се прибира със сертификати от това значимо научно събитие и нови познания в динамично развиващата се наука на дерматологията!

" }-->

Коментари