Публикация

Среда без тютюнев дим


Пушенето убива 5,7 милиона хора всяка година, ефективният контрол на тютюнопушенето е ключов инструмент за намаляването на глобалната смъртност и намаляване не нейният процент в групата на незаразните заболявания.Тютюнопушенето сериозно уврежда не само нашето здраве, а и здравето на нашите деца дори и още неродени.
Кампанията „Без тютюнев дим” цели да предпази нашите деца още в утробата на майката. Децата и бременните жени като „пасивни пушачи” са изложени на риск. Вследсвие на цигареният дим се раждат преждевременно бебета с ниско тегло, много често със сърдечни дефекти. В последствие тези деца развиват астма или други белодробни заболявания. Наблюдава се отслабване на имунната им система.
Направени са проучвания в 11 страни като са проследени 2,5 милиона раждания, а резултатите са следните – 247 168 регистрирани заболявания от астма при деца.
Установена е зависимост между възрастта и пушенето при бременни жени (над 35 год.) и възможността да се родят деца с вродени дефекти и малформации. На база на тези проучвания са наложени забрани за тютюнопушене в много страни. Тези проучвания откриват и твърде голяма зависимост към пристрастяване към тютюнапушенето.
СЗО също подкрепя инициативата „Среда без тютюнев дим”.
Контрола и превенцията на тютюнопушенето се смята, че са съществени фактори за намаляване на смъртността с около 600 000 случая и съответно намаляване на уврежданията на здравето на хората с около 1, 5 мил. на година.
Анализът показва, че наложените забрани за тютюнопушене на обществени места са намалили сърдечно-съдовите заболявания с 15% и сътветно с 24% на респираторните заболявания.
Въпреки че 117 държави вече са ратифицирали конвенцията „Среда без тютюнев дим” това са само 16% от световното население.
Най-уязвими са децата в ролята си на пасивни пушачи те вдишват дима, а това може да създаде сериозни проблеми на имунната система. Води до белодробни заболявания, предизвиква преждевременно родени деца с намалено тегло, а често води и до вродени аномалии.

Коментари