Публикация

Доц. Диана Петкова от Варна е новият председател на Българското дружество по белодробни болести

Тя бе избрана в петък на последното отчетно-изборно събрание на организацията, което се проведе в рамките на V Конгрес на дружеството


Доц. Диана Петкова от Клиниката по пневмология и фтизиатрия на УМБАЛ „Св Марина” е новият председател на Българското дружество по белодробни болести. Тя бе избрана в петък на последното отчетно-изборно събрание на организацията, което се проведе в рамките на V Конгрес на дружеството в столичния Интер Експо Център. Доц. Петкова бе избрана със 101 гласа и заменя като председател доц. Явор Иванов от Плевен. Неин конкурент за поста сега бе проф. Даниела Петрова от Александровска болница.

Доц. Петкова е родена на 28 март 1965 г. През 1984 г.завършва средно образование в Първа езикова гимназия Варна с немски и английски език със златен медал, а през 1990г. Медицински Университет - Варна като първенец на випуска. През 1994 г. е избрана за асистент в Катедрата по Белодробни болести. През 2000 г. придобива специалност вътрешни болести, а през 2002 г. - белодробни болести. Специализира в Швейцария и Австрия. През 2009 г. защитава дисертация на тема :„ Дихателни нарушения по време на сън: оценка на риска и клиничната ефективност от приложението на неинвазивна вентилация nCPAP, BIPAP, VPAP в домашни условия”, с научен ръководител проф. д-р Кр.Кисьова, д.м.н и консултант: Dr.D.h.c. Andreas Knoblauch. Научните и интересите са насочени в областта на медицината на съня, неизвазивната вентилация, белодробната хипертония, история на медицината и мениджмънт на качеството в здравеопазването. Създава и ръководи център по Медицина на съня в УМБАЛ”Св.Марина” Варна, въвежда ЕFQM модела за управление на качеството. Доц. Петкова има над 120 научни публикации.

През 2010 г. е избрана за член на Управителния съвет на дружеството по белодробни болести, досега е била ръководител на Работна група по пулмонална хипертония към дружеството. Член на Българското дружество по алергология, Член на Европейското респираторно общество, член на Швейцарското дружество по мениджмънт на качеството в здравеопазването.

Коментари