Публикация

Новини от Лятната академия по практична Дерматология и eстетична Медицина - София


В София от 4 до 7 юни 2014 год. се състоя ежегодната и станала вече много популярна с участието на редица български и чужди дерматолози Лятна Академия по Практична Дерматология и Естетична Медицина, посетена от Д-р Даниела Грозева, дм. В рамките на събитието се състояха множество лекции, курсове, семинари и срещи със световно известни дерматолози като Проф. Ринг, Проф. Торело Лоти, Проф. Браун-Фалко, Проф. Керл, Проф. Кацамбас, Проф. Герд Плевиг, Проф. Николай Цанков, Доц. Д-р Жана Казанджиева, Проф. Димитър Господинов, Доц. Румяна Янкова, разбира се, Проф. Мирослава Кадурина – Организатор на събитието. Събитие от този ранг бе отразено подобаващо в календара и на световната дерматология. А Д-р Д. Грозева се прибира със сертификати от това значимо научно събитие и нови познания в динамично развиващата се наука на дерматологията!

" }-->

Коментари