Публикация

Рутинната терапевтична практика при ХОББ значимо се отклонява от препоръките на GOLD 2013

Предварителните данни от голямо проучване в нашата страна бяха оповестени на Конгреса на белодробните лекари


Рутинната терапевтична практика значимо се отклонява от препоръките на GOLD 2013 (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease), както и от националните насоки за лечение на ХОББ в групи А и В. Това оповести доц. Явор Иванов пред аудиторията на V-ия Конгрес на дружеството по белодробни болести, който се проведе в София на 5-8 юни 2014 г. Друг извод от проучването досега е, че употребата на инхалаторни стероиди е сравнително висока в групи А и В.

Става дума за обсервационно проучване за лечението при ХОББ, което е проведено през април–май 2014 г., а обработката и анализът на данните продължават. В него са включени 799 пациенти, преобладават мъжете. Всички те са над 40 г. и с доказана диагноза. Средната давност на ХОББ в групата е 5,5 г. Новодиагностицираните са само 4%. Повечто са пушачи, но има и група на непушачи – 26%. Тя е особено интересна за специалистите. В края на проучването ще се направи анализ на тези пациенти, как протича при тях болестта, поясни доц. Иванов. Изискването за участие било да са пациенти, които са набрани последователно, за намаляване на статистическата грешка. Не са включени пациенти с малигнени заболявания.

Първичната цел е да се види доколко лечението отговаря на препоръките за лечение на ХОББ според GOLD 2013 г., заяви доц. Иванов. Това е цел на много проучвания, публикувани в научни журнали. Вторичната цел е да се установи доколко ефективна е терапията, каква е консумацията на здравния ресурс, да се направи фармако-икономическа оценка на разходите за лечение, а също и проучване на факторите, които насочват към конкретна терапия.

По отношение на тежестта на ХОББ в проучването преобладават пациенти с умерена и тежка форма, съвсем малко са тези с лека и много тежка форма. По отношение на анамнезата за екзецербация – близо една трета не са имали екзецербация. Още една трета са имали две и повече екзецербации. Средно резултатът е 1,18 екзецербации, което отговаря на очакванията.

Друга цел на проучването е била да се види доколко първичният лист показва съответствие между предписаната и препоръчваната терапия. При близо 72% от пациентите от група А се открива несъответствие на терапията спрямо GOLD 2013. Като първи избор съответствието е само 4%. В група В несъответствието е 60%. За първо избор съответствието е само 20%, а за втори избор – 12%. Това е доста под очакваното, отбелязва доц. Иванов. В група С нещата са по-близо до препоръките на GOLD 2013 – първи избор е с 40% съответствие, а втори - 11%. Общо несъответствието е 49%. Група D – тази на най-тежките пациенти – съответствието на първи избор е 79%. Втори избор е със 7% съответствие. Несъответствието е 13,8%.

Кои са най-често предписваните медикаменти?

Прави впечатление, че най-изписвани са инхалаторните кортикостероиди като комбинация или самостоятелно приложение, без това да съответства на препоръките в GOLD 2013. В 43% от група А и 61% от група В се лекуват по този начин. Анализът на причините за това ще дойде по-късно. Окончателните резултати от проучването ще бъдат публикувани през есента, уточни доц. Иванов.

" }-->

Коментари