Публикация

Национален конгрес по гастроентерология се открива в НДК

Акцентът ще бъде върху върху инвазивната гастроентерология, възпалителните заболявания на дебелото черво и хепатологията


От 12 до 14 юни 2014 г. в Националния дворец на културата, София, ще се проведе XII Национален конгрес по гастроентерология. Форумът се организира от Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография с председател доц. д-р Крум Кацаров, д.м, началник на Клиниката по гастроентерология към ВМА. В рамките на конгреса ще се акцентира върху теми в областта на инвазивната гастроентерология, възпалителните заболявания на дебелото черво и хепатологията с участието на изтъкнати специалисти от страната и чужбина.

Конгресът ще стартира на 12.06.2014 г. с демонстрации на живо в областта на инвазивната гастроентерология, които ще се проведат в клиниките по гастроентерология на ВМА и УМБАЛ” Царица Йоанна”. На 13.06.2014 г. в Зала 6 на НДК представители на ECCO (Европейската организация по заболявания на дебелото черво) ще проведат обучителен курс, посветен на възпалителните заболявания на дебелото черво. През третия ден на конгреса ще бъдат дискутирани теми, свързани с предизвикателствата в областта на чернодорбните заболявания. В рамките на обсъжданията ще бъдат проведени и сателитни симпозиуми с изтъкнати чуждестранни специалисти.

Според доц. Крум Кацаров – председател на дружеството, основните организационни предизвикателства, които се очертават пред българските гастроентеролози са свързани главно с ясното дефиниране на отношенията им с НЗОК, с изработването и въвеждането на медицинските стандарти и свързаните с тях промени в гастроентерологичните структури в болничната и доболничната помощ, с промените в системата за следдипломно обучение и др. По думите му дружеството полага усилия и в изграждането на контакти и включването на наши специалисти в управленските структури на международните гастроентерологични и хепатологични организации.

Коментари