Публикация

Фармацевтите - с най-голямо доверие сред пациентите

Това сочат данните от национално представително изследване на "Отворено общество". То беше представено днес на кръгла маса за неформалните плащания в системата на здравеопазването.


Това сочат данните от национално представително изследване на "Отворено общество". То беше представено днес на кръгла маса за неформалните плащания в системата на здравеопазването.

96,3% от анкетираните са доволни от фармацевтите и аптекарите. По отношение на корумпираността сред медицинския персонал, измерена по показателя оказване на корупционен натиск, най-нисък дял имат общопрактикуващите лекари – 94,6% са удовлетворени от тях. С нисък дял на корумпираност след тях се нареждат гинеколозите – 92,6%, санитарите, медицинските сестри и лаборантите.

Най-висок процент на корумпираност имат болничните лекари и специалистите от извънболничната помощ.

17,5% от анкетираните смятат, че уволнението е най-доброто наказание на корумпиран лекар. В същото време 17,1 % са на мнение, че правата на корумпираните медици трябва да бъдат отнети за известно време, а 16,9 % нямат представа как трябва да се постъпи. Едва 1,9 % смятат, че корумпираният медик трябва да бъде осъден на затвор.

От изследването става ясно също така, че 56,7 % от анкетираните граждани определят като неприемливо да платят на лекар "под масата". Само 3,1 % смятат, че неформалното плащане е приемливо.

За 45,4 % от анкетираните корупцията ще намалее, ако установените случаи бъдат разгласени в медиите.
36,7 % са категорични, че тази практика трябва да бъде обявена за криминално престъпление..
35,4 % посочват, че случаите на корупция ще намалеят, ако при регистрация на такъв случай се отнемат лекарски права.

Коментари