Публикация

Икономическият и социален съвет ще представи становище за здравната стратегия

Икономическият и социален съвет ще представи позицията си по актуализирания проект на Националната здравна стратегия 2008–2013 г. днес от 10:30 часа в заседателната си зала.
Очаква се в пресконференцията да участва и министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.


Икономическият и социален съвет ще представи позицията си по актуализирания проект на Националната здравна стратегия 2008–2013 г. днес от 10:30 часа в заседателната си зала.

В пресконференцията ще участват доц. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, Васил Велев, д-р Константин Тренчев, Пламен Захариев - заместник-председатели, доц. д-р Желязко Христов, член на ИСС, докладчик по резолюцията.

Очаква се да присъства и министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.

Коментари