Публикация

РИОКОЗ-Плевен започва проучване за влиянието на шума върху детското здраве

Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве в Плевен започва изпълнението на два проекта, свързани с влиянието на средата на живот върху здравето на децата...


Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве в Плевен започва изпълнението на два проекта, свързани с влиянието на средата на живот върху здравето на децата.

Проектите - “Проучване влиянието на шума върху здравето на децата” и “Помагало за здравно-екологично образование на ученици от V-VІІІ клас”, са финансирани от Министерството на здравеопазването със средства на Националния план за действие "Околна среда - здраве".
През тази година по националния план на здравната инспекция са отпуснали средства в размер на 3100 лв.

Целта на първия проект е да се провери какво е влиянието на шума върху детския организъм.
Проучването ще бъде извършено сред 50 деца от рискова група и 50 - от контролна група, като анализите ще се основават на сравняването на резултатите на двете групи.

Пунктове за измерване на шума се разполагат до обекти, подлежащи на усилена шумозащита. Такъв е примерът с ОДЗ №5 “Гергана” в “Сторгозия”. Установено е, че при гранична стойност 55 децибела средното измерено ниво е над 68 децибела, което се отразява негативно върху детското здраве.

РИОКОЗ подготвя и материали за родителите, от които те ще могат да се информират как въздейства шумът върху организма.

В другия проект са включени материали за околната среда и компонентите й - въздух, почва, вода и шум, като помагалото ще е в два варианта - на електронен носител и под формата на книга.


" }-->

Коментари