Публикация

Икономическият и социален съвет одобри Националната здравна стратегия

Икономическият и социален съвет препоръчва да се насочат повече усилия към профилактиката на заболяванията и въвеждане на конкурентното начало в здравното осигуряване.


Икономическият и социален съвет препоръчва да се насочат повече усилия към профилактиката на заболяванията и въвеждане на конкурентното начало в здравното осигуряване.
Днес съветът представи резолюция, с която одобрява Националната здравна стратегия 2008-2013 г., разработена от Министерството на здравеопазването.

Неправителствената организация е направила критичен анализ на стратегията, в който се отправят препоръки за усъвършенстване на механизмите на финансиране и по-голяма прозрачност при регулацията на цените на лекарствата.

Като стратегическа цел се посочват гарантираните здравни услуги с повишено качество и сигурен достъп до тях.
Консултативният орган препоръчва също и създаването на интегрирана система за електронен обмен на данни в здравеопазването.


" }-->

Коментари