Публикация

Незаконни аптеки по Черноморието

Над 20 аптеки и дрогерии по Черноморието са били проверени от инспектори на Изпълнителната агенция по лекарствата през миналата седмица. При проверките са констатирарани редица нарушения на нормативната уредба, съобщиха от агенцията.


Над 20 аптеки и дрогерии по Черноморието са били проверени от инспектори на Изпълнителната агенция по лекарствата през миналата седмица. При проверките са констатирарани редица нарушения на нормативната уредба, съобщиха от агенцията.

Установено е, че три обекта носят надпис “Аптека”, без да имат издадено разрешение за откриване от Министерството на здравеопазването. Незаконните аптеки са в с. Лозенец и в Несебър. Сред другите нарушения, които са констатирани от инспекторите, са извършването на продажба в дрогерии на лекарствени продукти извън списъка, определен в Наредба № 6 на МЗ.

Особено драстични са нарушенията в балчишка дрогерия, в курортна зона “Двореца”. Собственикът Андреан Павленко е направил опит за осуетяване на проверката, използвайки заплахи за физическа саморазправа спрямо контролните органи.

Инспекторите са установили, че се отпускат медикаменти, изискващи лекарско предписание, без да бъде поискана рецепта, както и че се продават от неправоспособни лица. Констатирано е също, че не се спазват изискванията за съхранение на термолабилни лекарствени продукти и съхранение на лекарствени продукти с изтекъл срок на годност.

За констатираните нарушения Изпълнителната агенция по лекарствата ще наложи съответните админстративни наказания по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

От агенцията съветват гражданите да закупуват лекарствени продукти само от аптеки, които имат издадено разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти. Разрешението трябва да е поставено на видно място в аптеката.

Коментари