Публикация

Конкурс за работодатели, подкрепящи кърмещите майки

Националният комитет по кърмене обявява конкурс за работодатели в подкрепа на кърмещите майки.
Чрез него се цели да бъде получена информация доколко работодателите и работната среда, в която майките се движат, ги подкрепят..


Националният комитет по кърмене обявява конкурс за работодатели в подкрепа на кърмещите майки. Чрез него се цели да бъде получена информация доколко работодателите и работната среда, в която майките се движат, подкрепят майките.
Това съобщи д-р Анета Попиванова, заместник-председател на Националния комитет по кърмене, на пресконференция по повод Световната седмица на кърменето.

„В съзнанието на всеки от нас кърмене и работа са две несъвместими понятия или почти несъвместими. И една от причините, които жените изтъкват, за да прекратят рано кърменето, е това, че трябва да се върнат бързо на работа. Независимо от това, че законодателно ние имаме едни от най-дългите отпуски за майчинство и отглеждане на деца, всяка кърмеща жена до навършването на 8-месечна възраст на бебето й има право на 2 часа платен отпуск в рамките на работния ден, за да кърми детето си.” – поясни д-р Попиванова.

Според проучвания в Америка, за всеки един долар, инвестиран в програми за кърмене, работодателите печелят три долара. Три пъти повече отсъствия от работа имат родителите на деца, които са хранени с адаптирано мляко. Осигурителните компании плащат най-малко 3,6 милиарда долара годишно за лечение на заболявания и състояния, върху които кърменето, ако то се осъществява, би имало благоприятен ефект.

Според д-р Анета Попиванова, работодателите биха могли да подкрепят кърмещата майка, ако се изгради политика на гъвкаво работно време, което й позволява и да кърми, и да работи.

По думите на д-р Попиванова е важно жената да бъде информирана за ползите от кърменето и в интерес на работодателите е да подкрепят своите кърмещи служители.


" }-->

Коментари