Публикация

При пътуване в ЕС е необходима Европейска здравна карта, напомнят от НЗОК

Българските граждани, пътуващи в чужбина, трябва да имат Европейска здравноосигурителна карта, за да могат да ползват в страните от ЕС здравна помощ, заплатена от НЗОК, напомнят от касата...


Българските граждани, пътуващи в чужбина, трябва да имат Европейска здравноосигурителна карта, за да могат да ползват в страните от ЕС здравна помощ, заплатена от НЗОК, напомнят от касата.

Срещу картата те могат да получат спешна и неотложна медицинска помощ от лекари, работещи в публичната система на здравеопазване и в обхвата на местния задължителен здравноосигурителен пакет.

Припомняме, от 1 януари 2007 г. отпадна задължението на българските граждани при пребиваване в друга държава от ЕС да внасят здравни осигуровки и в съответната страна, наред със заплащаните у нас.

Европейска здравноосигурителна книжка (ЕЗОК) е безплатна за гражданите. Тя не предоставя права за получаване на здравни услуги извън случаите на спешна и неотложна медицинска помощ.

Подаването на документи за издаване на картата става по местоживеене – в офисите на фирма „КИМ 2000” (адресите на офисите са публикувани на интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg, в рубрика „Международно сътрудничество”, линк „Европейска интеграция”).
При необходимост от спешно получаване на Европейска здравноосигурителна книжка се издава удостоверение за временно заместване на ЕЗОК. То е безплатно и се изготвя в рамките на 1 до 2 дни от съответната районна здравноосигурителна каса по местоживеене.

Срокът за издаване на картата е три седмици, а валидността й е една година от датата на издаването. Документът подлежи на ежегодно подновяване.

Препоръчително е студентът да има документ за непрекъснати здравноосигурителни права, издаден от НАП, както и удостоверение от чуждестранния университет за записаната там съответна учебна година (при подновяване на картата).
Ако студентът е на възраст над 26 години, близките му в България трябва ежемесечно да го осигуряват, като внасят в НАП здравните му осигуровки.


Коментари