Публикация

Д-р Мими Виткова: Здравноосигурителните фондове са изключени от преговорите

Здравноосигурителните фондове са изключени от преговорите по реформата в здравеопазването.
Това заяви пред health.bg д-р Мими Виткова, председател на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване.


Здравноосигурителните фондове са изключени от преговорите по реформата в здравеопазването.
Това заяви пред health.bg д-р Мими Виткова, председател на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване.

„Смутена съм от това.” - подчерта Мими Виткова, по думите на която е видно, че депутати от работната група са ангажирани с интересите на чуждестранни застрахователни компании.

Според нея, реформата в здравеопазването се бави, тъй като „продължават да витаят политически неясноти”.

„Най-лошото е, че липсва не само обществен дебат, но и българските експерти са отстранени от дискусията.” - каза още д-р Виткова.

Тя изрази тревога от факта, че в работната група, подготвяща модела на здравната реформа, участва само един лекар, останалите са икономисти или юристи. Без да се ангажира с цитирането на конкретни имена, председателката на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване съобщи, че „юристите експерти в работната група били ужасени от некомпетентността”.

Д-р Мими Виткова отказа да коментира твърдението на д-р Антония Първанова, че „11 от 15-те сега съществуващи здравноосигурителни фондове по данни на Комисията по финансов надзор са във фактически фалит”. В същото време тя припомни тезата на д-р Първанова, че са достатъчни три чуждестранни застрахователни компании, които да влязат на здравния пазар и да се конкурират с Националната здравноосигирителна каса.
„Това не е ли косвено признание, че българските здравноосигурителни дружества вече са елиминирани от пазара?” – запита д-р Виткова.

Според нея, няма никакъв проблем с прелицензирането на здравноосигурителните дружества.
„Но остава неяснотата, как така здравната каса няма да може да печели, а частните играчи ще могат да формират печалба.” – допълни д-р Мими Виткова.

Коментари